"Voorstellen N-VA gaan in tegen de grondwet"

op 12 september 2016 20:50 Ter Zake

Specialisten en mijn eigen juridische intuïtie vertellen me dat daarvoor een wijziging van de grondwet nodig is en het blijkt al geen evidentie om die tweederdemeerderheid te vinden voor de verlenging van de aanhoudingstermijn. Iets wat ik al bepleit sinds het lanceren van mijn justitieplan in maart 2015 en de onderzoekers ook echt helpt. Neem ook bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting. We hebben daarover op 20 juli een wet gestemd in het parlement. In de zomer zegt men "we zouden die toch moeten verstrengen". Je creëert daarmee de indruk bij de mensen dat we zeer onvolmaakt bezig zijn, terwijl ik denk dat we op het vlak van terreur, opsporings- en inlichtingenmethoden een van de beste wetten hebben gemaakt die er bestaat. Voor wie daar meer over wil weten kan een opsomming vinden op mijn website over de genomen antiterreurmaatregelen.
https://www.koengeens.be/beleid/antiterreurmaatregelen

Wat ik ook geen goed idee vind is het opschuiven van het gerechtelijke naar het bestuurlijke in bepaalde zaken. Een minister moet dan beslissingen nemen waarvoor hij eigenlijk niet geëquipeerd is, hij vervangt dan het gerecht of politie. We hebben in ons land een systeem waarbij de inlichtingendiensten, de gerechtelijke politie en parket aan controle onderworpen zijn. Een magistraat beslist erover als u afgeluisterd zou moeten worden door de Staatsveiligheid. Gedurende Verviers bleven die magistraten dag en nacht wakker om hun werk te doen. Wat N-VA voorstelt is dat ik als Minister bevoegd voor de Staatsveiligheid daar zelf over zou kunnen beslissen. Dat vind ik geen goed voorstel.

Wat Justitie tot dusver heeft gedaan, is indrukwekkend. We moeten het vooral op het terrein waarmaken. Ik realiseer op Justitie alles wat de regering heeft beslist en wat ik zelf heb voorgesteld aan de regering.

Bekijk het fragment »