Kind krijgt achternamen beide ouders in alfabetische volgorde

op 28 oktober 2016 15:55 VRT journaal

Ouders zijn vrij om te kiezen welke achternaam hun kind draagt. We leven in een moderne samenleving waarin de vrouw even veel inspraak heeft als de man en omgekeerd. Met dit voorstel komen we met een eenvoudige oplossing om de ongelijkheid van de vorige wet weg te werken. De kersverse ouders kunnen onderling beslissen welke achternaam ze overdragen aan hun kind. Pas bij onenigheid wordt er beroep gedaan op de bepaling van de “dubbele naam”.

Bekijk het fragment »