Toespraak herdenkingsplechtigheid slachtoffers Bende van Nijvel

op 09 november 2016 13:33 Herdenkingsplechtigheid Bende van Nijvel

Geachte burgemeester, vertegenwoordigers en vooral beste overlevenden en families van degenen die we verloren op die noodlottige dag(en) in (Nijvel, Eigenbrakel, Overijse en) Aalst,

Het is een eer om bij jullie te zijn op deze dag. Een dag die voor jullie in het bijzonder nog steeds moeilijk om dragen is en die gewrochten zit in het collectieve geheugen van ons land.

31 jaar mag dan lang geleden lijken, voor de families die die dag een stuk van hun hart verloren, kan ik me inbeelden dat dit soms lijkt als de dag van gisteren.

Misschien is het de herinnering aan een laatste kus gegeven aan een echtgenoot, of de laatste afscheid van een moeder of vader, een zus of een broer. Het zich afvragen hoe hun leven zich zou hebben ontvouwd, hoe hun dromen vorm zou hebben gekregen. Ik ben er me van bewust dat geen woorden of daden ooit echt de pijn van hun afwezigheid kunnen uitwissen.

Een pijn die nog dermate verhevigd wordt door de wetenschap dat tot op vandaag niemand berecht is voor de vreselijke misdaden die zovele gezinnen in rouw heeft gedompeld. Gerechtigheid is niet geschied.

U weet dat ik vorig jaar de verjaringstermijn voor zware misdrijven heb verlengd van dertig naar veertig jaar. Ik besef dat sommige families liever hadden gezien dat het onderzoek zou worden afgesloten en ik heb alle begrip voor hun verzuchtingen tot rust. Als maatschappij kunnen we echter niet toelaten dat dergelijke zware misdaden onbestraft blijven.

In de Kamer werkt men ondertussen aan een wettelijke regeling van spijtoptanten. Spijtoptanten zijn personen uit het criminele milieu die bepaalde zware misdrijven aangeven of meewerken aan het onderzoek, in ruil voor een verval van strafvordering, strafvermindering of –uitsluiting of betere strafuitvoerings-modaliteiten.

De zowat laatste strohalm van de speurders is dat iemand naar voren zou komen en licht op de zaak zou werpen. Een regeling voor spijtoptanten kan daar aan meehelpen. Ik besef dat dit alles flinterdun is en hoedt me om over enige hoop te spreken, maar we mogen de mogelijkheid op enige doorbraak niet teniet doen. Weet dat het vanuit een oprechte betrachting voor gerechtigheid en menselijkheid is dat ik ook deze wettelijke regeling zal steunen.

Niets brengt jullie geliefden terug, niets wist de schaamte uit van 31 jaar straffeloosheid. Rouwen gaat nooit over. De pijn en het verdriet gaan nooit weg, rouwen stopt nooit. Wel kan je het een plaats trachten te geven.

We herinneren ons vandaag de 28 levens die zo wreed werden weggerukt. We herinneren, eren en komen samen in stilte of gebed om nooit te vergeten zij die immer in ons hart gesloten zijn.

Ik dank u.