Nationaal register gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken van start

op 25 november 2016 09:28 Persbericht

Minister van Justitie Koen Geens meldt de oprichting van een nationaal register gerechtsdeskundigen voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken en voor gerechtsdeskundigen. Daarmee operationaliseert hij de wet van 10 april 2014, een wetsvoorstel van Sonja Becq (CD&V). Het register heeft een dubbele doelstelling: een garantie van de professionele vaardigheden en de juridische kennis van de vertalers, tolken en gerechtsdeskundigen bieden en een transparantie van wie inzetbaar is. De term gerechtsdeskundige en beëdigd tolk, vertaler of vertaler/tolk wordt meteen een kwaliteitslabel voor gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers-tolken waar justitie een beroep op doet.

Deze wet treedt in werking op 1 december 2016 en voorziet een overgangsperiode van 5 jaar tijdens dewelke de bestaande experten en tolken en vertalers zich naar de voorwaarden kunnen voegen. Vanaf vandaag, 25 november 2016, wordt de webapplicatie opengesteld waarmee de (kandidaat-)gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken hun aanvraag kunnen indienen om te worden opgenomen in respectievelijk het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en het nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken. Enkel de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken en gerechtsdeskundigen opgenomen in het nationaal register kunnen worden aangesteld door de gerechtelijke overheden.

Momenteel kan iedere magistraat in strafzaken een expert aanstellen uit willekeurige lijsten waarover de rechtbanken lokaal beschikken. Een centraal register komt tegemoet aan de kwaliteitsvereisten en objectivering bij het aanstellen van gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers-tolken. De gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken werkzaam binnen de strafrechtelijke pijler (1ste fase)- zo’n 6600 personen - en de burgerrechtelijke procedures - zo’n 6000 personen - (2e fase) zullen persoonlijk worden aangeschreven.

Vanaf maart 2017 gebeurt de definitieve registratie en accreditatie in het definitief nationaal register. Een aanvaardingscommissie, samengesteld uit magistraten, de FOD Justitie en gerechtsdeskundigen/experts uit het vakgebied, beoordelen of een kandidaat aan de voorwaarden voldoet om opgenomen te worden in het register. De voorwaarden bestaan voornamelijk uit vereisten van opleiding en ervaring.

Wie opgenomen is in het definitief nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, krijgt van de minister van Justitie een identificatienummer en legimitatiekaart waarvan het model bepaald wordt door de Koning. Het register wordt breed bekend gemaakt waardoor het publiek in alle transparantie kan bekijken wie er als gerechtsdeskundige of beëdigd vertaler/tolk mag werken.

Quote Minister Koen Geens: “Een nationaal register zal ervoor zorgen dat justitie een kwaliteitslabel instelt voor zijn gerechtsdeskundigen en vertalers-tolken. Een moderne justitie waarin de burger vertrouwen stelt, vraagt om transparantie en de inzet van onpartijdige en kwaliteitsvolle experten en tolken en vertalers.

Quote Sonja Becq: Opgelucht dat deze minister werk maakt van mijn voorstel om deskundigheid, deontologie en kwaliteit van gerechtsdeskundigen en vertalers/tolken te waarborgen.”