Actualiteitsvragen plenaire - verkeersdelicten

op 16 februari 2017 16:13 Vragenuurtje plenaire

M.b.t. het ongeval van gisteren in Sint-Katelijne-Waver waarbij twee jonge mensen het leven lieten en drie anderen zwaar gewond werden, heb ik contact opgenomen met de Procureur van Mechelen.

Het Parket verzekerde mij dat deze zaak intensief wordt onderzocht en dat de vervolging strikt zal gebeuren. De problematiekdie u aanhaalt, betreft evenwel het opleggen van een veiligheidsmaatregel alvorens een rechter de strafzaak zal behandelen.

De magistraat van het Parket gaf onmiddellijk bevel aan de politie om de dringende maatregelen van onderzoek uit te voeren en stelde een verkeersdeskundige en een wetsdokter aan. De bestuurder en de inzittenden werden in allerijl naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurder kon niet verhoord worden gelet op de dringende operatieve medische ingrepen.

’s Ochtends maakten de deskundigen en de politie hun eerste analyses en expertise over aan het parket. Er was sprake van overdreven snelheid. De verkeersdeskundige heeft evenwel nog geen resultaat over de exacte snelheid (in de pers staat 120 km/u dat niet bevestigd is in het deskundigenonderzoek). De bestuurder bleek (licht) geïntoxiceerd, nl. 0,73 pro mille.

Het Parket zet het onderzoek en de vervolging intensief verder en zal de zaak voorbrengen op de politierechtbank. Het is dan aan de politierechter om de verkeersmisdrijven te beoordelen en om straffen op te leggen aan de bestuurder, zoals gevangenisstraffen, geldboetes en/of rijverboden.

Het Parket besloot inderdaad om het rijbewijs van de bestuurder niet onmiddellijk in te trekken. Een eerste intrekking door het parket geldt voor 15 dagen, nadien kan die termijn verlengd worden door de politierechter als voorlopige veiligheidsmaatregel voor telkens drie maanden. De reden die het Parket aangeeft, is dat deze veiligheidsmaatregel (en dus nog geen straf) geen onmiddellijk effect zou hebben in dit geval. Immers de bestuurder ligt zwaar gewond in het ziekenhuis en kan aldus toch geen voertuig meer besturen. Bovendien wordt de duur van de onmiddellijke intrekking later afgetrokken van de periode waarbinnen het rijverbod als straf wordt uitgevoerd, hetgeen dus in het voorliggende geval volgens het Parket zelfs contraproductief zou kunnen werken.

In het algemeen kan ik u verzekeren dat ik het openbaar ministerie blijvend aanspoor om de verkeershandhaving als prioritair te aanzien. De instructies van het College van Procureurs-generaal zijn daarover duidelijk. Ik heb dit gisteren nog in de commissie justitie aangegeven.

Het is zelfs zo dat ik samen met mijn collega van Mobiliteit een wetsontwerp klaar heb waarbij de opsporing en vervolging van verkeersmisdrijven nog strenger zal aangepakt worden. Het gaat daarbij onder andere over de aanpak en de bestraffing van vluchtmisdrijven en rijden zonder rijbewijs en de strengere bestraffing van verkeersrecidive.

De volgende weken wordt dit ontwerp besproken binnen de Regering.