Betere beveiliging in aantal gerechtsgebouwen

op 09 juni 2017 10:30 Persbericht

Om de veiligheid te optimaliseren in de gerechtsgebouwen startte de ministerraad, op vraag van minister van Justitie Koen Geens, een overheidsopdracht op voor het “scanstraat”-project.

De minister antwoordt hiermee op de vraag van de gerechtelijke diensten. Zeker na de aanslagen van 22 maart wezen zij op het open karakter van de gerechtsgebouwen en het gebrek aan veiligheidsinstallaties.

Omdat extra beveiliging nodig is bij o.a. risicozittingen (en zittingen m.b.t. terreur) is het de bedoeling gevoelige zittingen steeds te laten doorgaan in de gebouwen waar de “scanstraten” komen. 5 sites, 1 per ressort, krijgen een hoger beveiligingsniveau:

-Brussel (scanstraat al langer aanwezig)

-Antwerpen: Vlinderpaleis

-Gent: nieuw gerechtsgebouw

-Luik: nieuw gerechtsgebouw

-Charleroi

Om de organisatie in de praktijk te regelen moet toegangscontrole voorzien worden via een scanstraat en door de private bemanning hiervan. De open aanbesteding voor de aanstelling van een private bewakingsfirma werd vandaag goedgekeurd door de regering.

De opdracht wordt gefinancierd door de interdepartementale provisie 2017 betreffende de strijd tegen terrorisme en radicalisme.

Quote Koen Geens: “Na 22 maart kwam er op verschillende niveaus een gevoel voor extra alertheid. Dit is zeker niet slecht, en waarschijnlijk ook nodig. Omdat er veel gerechtelijke gebouwen zijn en deze niet allemaal dezelfde hoge beveiliging kunnen genieten, kiezen we ervoor om 5 specifieke gebouwen een hoger beveiligingsniveau te geven. De “scanstraat” zorgt voor een betere veiligheid in de betrokken gebouwen.”