Reactie van de Minister van Justitie over aantal vacatures rechters

op 20 juni 2017 18:53 Persberichten

Minister Geens laat opmerken dat het aantal beroepsmagistraten dat gevacateerd en ingevuld worden in stijgende lijn gaat. In 2015 werden 132 nieuwe vacatures gepubliceerd, en 92 herpublicaties van in 2014 niet ingevulde vacatures. In 2016 werden 209 nieuwe vacatures gepubliceerd en 59 herpublicaties van in 2015 niet ingevulde vacatures.

In 2017 zijn er afspraken gemaakt met het College van Hoven en Rechtbanken om een inhaaloperatie voor de plaatsvervangende rechters te maken in drie golven. Reeds 170 vacatures van plaatsvervangend rechter werden gepubliceerd. Op 22 juni zullen er nog eens 130 mandaten van plaatsvervangend magistraat in het Staatsblad gepubliceerd worden. In september volgt een derde reeks. Daarnaast werden er in 2017 reeds 50 nieuwe mandaten van beroepsmagistraat gepubliceerd, en 55 herpublicaties van in 2016 niet ingevulde publicaties.