​Staatsveiligheid toont slagkracht door nieuwe wet

op 11 juli 2017 11:55 Persbericht

Op een persvoorstelling toonde de Staatsveiligheid vandaag aan de hand van een fictieve case de slagkracht die ze hebben sinds de herziening van de wet op de Bijzondere Inlichtingenmethoden (BIM-wet). Vrijdag nog keurde Minister van Justitie Geens nog een provisie goed van 238.000 euro om de Staatsveiligheid verder te ondersteunen.

De kerntaak van de Veiligheid van de Staat is om informatie in te winnen over activiteiten die een dreiging kunnen vormen voor de interne of externe veiligheid van ons land. Vervolgens wordt informatie die voldoende pertinent is uitgediept en omgezet naar inlichtingen. Sinds 2010 kan de Veiligheid van de Staat gebruikmaken van bijzondere inlichtingenmethoden, de zogenaamde BIM-methoden. In het regeerakkoord werd een evaluatie van de BIM-wet afgesproken, om deze waar nodig aan te vullen en te verbeteren. In mei 2017 trad de nieuwe BIM-wet in werking en ondertussen bewees deze reeds haar nut in de strijd tegen terrorisme.

Meer instrumenten in de strijd tegen haatpropagandisten

Binnen de detectie en opvolging van extremistische groeperingen en personen, waaronder religieuze en ideologische haatpredikers, kan de Staatsveiligheid door de BIM-wet voortaan ook gebruikmaken van inlichtingenmethoden zoals het intercepteren van communicatie, hacken van computers, doorzoeken van woningen, plaatsen van camera’s in bv. garageboxen en het openen van postpakketten.

Herziening hoogdringdheidsprocedures

In verscheidene onderzoeken m.b.t tot terrorisme werd vastgesteld dat de betrokkenen voortdurend van GSM veranderen en regelmatig hun communicatiekanaal aanpassen. De BIM-wet laat toe dat de inlichtingendiensten hier gepast en met de nodige snelheid op kunnen reageren.

Medewerking vervoers-en reismaatschappijen

Deze maatregel helpt de inlichtingendienst bij het lokaliseren van personen die een dreiging vormen, en het opvolgen van hun bewegingen. Zo krijgt de Veiligheid van de Staat de mogelijkheid om gegevens te vorderen van reisagentschappen, zoals bijvoorbeeld instanties die online hotelreservaties aanbieden. Ook privévervoersbedrijven zoals autoverhuurfirma’s, busbedrijven, taxidiensten en pakketbezorgingsdiensten moeten in het vervolg aan een inlichtingenonderzoek medewerking verlenen.

In 2016 bedroegen de kosten voor de bijzondere inlichtingenmethoden 248.000 euro, in 2015 209.860 euro. Daarnaast zorgde Minister Geens vrijdag nog voor een provisie van 30.814.985 euro binnen het terrobudget, hiervan gaat 238.000 euro euro naar de Staatsveiligheid voor diverse infrastructuurkosten om de 26 nieuwe personeelsleden te laten werken.

Quote Minister Koen Geens: “Onze inlichtingendiensten moeten over de nodige slagkracht beschikken. De hernieuwde wet op de Bijzondere Inlichtingen is hierbij essentieel. De BIM-wet is een evenwichtige wetgeving die nodig is voor onze inlichtingendiensten om de strijd tegen extremisme en terrorisme verder aan te gaan, zonder afbreuk te doen aan onze fundamentele rechten en waarden. Ik zal dan ook blijvend pleiten bij de regering voor meer middelen voor de inlichtingendiensten.”

Quote Jaak Raes: “De nieuwe wet van 30 maart 2017 betekent een aanzienlijke verbetering voor onze dienst zeker in het licht van onze prioriteiten. Sinds enige tijd, in het bijzonder sinds de aanslagen van Parijs en Brussel en de verijdelde aanslag van Verviers, staan terrorisme en extremisme centraal en in dat kader komt de wet tegemoet aan verschillende noden op terrein. De Veiligheid van de Staat kan op die manier sneller en efficiënter werken. Bovendien zijn onze inlichtingenmethodes onderworpen aan een uniek systeem van dubbele controle. In een eerste fase, voorafgaandelijk of tijdens de operaties controleert de BIM-Commissie; vervolgens het Comité I, het orgaan dat de algemene werking van de inlichtingendiensten superviseert en daarover rapporteert aan het parlement.”