De week van Geens 3 tot 12 juli

op 12 juli 2017 13:14 De week van Geens

Tussen de Vlaamse en nationale feestdagen door slalommen we ons geduldig maar ijverig een weg naar de vakantie. Ik heb nog ijzers in het vuur in alle fasen van het wetgevend proces: een stuk of zes voorontwerpen van wet in de regering, drie ontwerpen van wet in de Commissie Justitie, en vier ontwerpen die nog in de plenaire vergadering van de Kamer moeten worden goedgekeurd. Het toont aan hoe actief we hervormen, en welke immense inspanningen dat kost. Het is dan soms ironisch te lezen dat iets 'niet snel genoeg' gaat, of dat iets 'eindelijk' gestemd is. De democratie is immers een bedachtzaam proces, en we kunnen enkel respect hebben voor al wie grondig naar de teksten kijkt, en verbeteringen wil aanbrengen. Om de machine echt vooruit te doen gaan, zijn soms veel kracht en goede wil van iedereen nodig.

In plenaire zouden nog moeten gestemd worden voor de zomer: de insolventiewet, het erfrecht en de schijnerkenning.
In de commissie zijn we bezig met: valsmunterij, kraken en rolrechten.

In de regering komen de volgende weken nog aan bod: kansspelwetgeving, COIV (verbeurdverklaring), ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, verkeersstrafrecht, rechtsbijstandsverzekering.

Ik hoop ook nog resultaat te boeken in de herziening van art. 12 van de Grondwet.

Uiteraard vergeten we het begrotingsoverleg niet dat vooral de weekends in beslag neemt

Inmiddels hoop ik dat u geniet van de zonnige dagen, en samen met de natuur de regen in dank aanvaardt.

Lees de Week van Geens »