Vluchtmisdrijf en recidive zwaarder straffen

op 20 juli 2017 16:58 Persbericht

Op voorstel van Minister van Justitie Koen Geens en Minister van Mobiliteit François Bellot is een wetsontwerp goedgekeurd op de Ministerraad voor enkele belangrijke wijzigingen in de verkeerswetgeving. Hoge alcoholgehaltes en recidive worden strenger aangepakt en rijden zonder rijbewijs en vluchtmisdrijf met gewonden of doden zullen zwaarder worden gestraft.

Minister Geens en Minister Bellot willen verder maatregelen nemen om bestuurders die de wegcode niet respecteren, zwaarder te straffen. Voor recidive komt er met dit wetsontwerp een duidelijkere aanpak. Zo kan de straf verdubbeld worden voor zware inbreuken, zoals dronken rijden na vroegere intoxicatie, rijden tijdens een rijverbod, wanneer men deze inbreuken herhaaldelijk pleegt. Deze maatregelen stonden ook al te lezen in de voorstellen voor herziening van de verkeerswetgeving van CD&V-parlementslid Jef Van den Bergh.

Recent nog waren er in de pers enkele gevallen te betreuren van vluchtmisdrijf met de dood tot gevolg. Vluchten na een ongeval is vaak een probleem van hardleerse chauffeurs. Daarom worden de maximale straffen verhoogd. Voor vluchtmisdrijf waarbij geen gekwetsten vallen, kan de straf oplopen tot 6 maanden gevangenisstraf en/of een geldboete tot 2000 euro. Wanneer een bestuurder vluchtmisdrijf pleegt en een slachtoffer gewond achter laat, loopt de straf op tot 3 jaar gevangenisstraf en/of een geldboete tot 5000 euro. Wanneer het ongeval voor een ander de dood tot gevolg heeft gehad, wordt de maximumgevangenisstraf bepaald op 4 jaar en/of een geldboete tot 5000 euro. De bestuurder zal bij een vluchtmisdrijf met gewonden of doden ook zijn rijbewijs voor minstens drie maanden verliezen.

Alcohol achter het stuur is sinds jaar en dag een van de voornaamste « killers » op onze wegen. De Ministers hopen dat bestuurders zich met de nieuwe sancties nog meer bewust worden van de gevolgen. Bij een hoge concentratie alcohol (vanaf 1,8g/l), kan er een verplicht alcoholslot worden opgelegd voor een periode van 1 tot 3 jaar of definitief. Hetzelfde geldt voor recidivisten die voor de tweede keer gecontroleerd worden in drie jaar met een alcoholpercentage van meer dan 1,2g/l.

Ook de straffen voor rijden tijdens een rijverbod en rijden zonder (geldig) rijbewijs worden verzwaard. Zo zal een bestuurder zonder rijbewijs nu ook een gevangenisstraf riskeren, en niet enkel een geldboete.

Tenslotte wordt de gebruikelijke verjaring van één op twee jaar gebracht voor alle verkeersmisdrijven. Verjaring van de zwaarste misdrijven blijft 3 jaar.

Wanneer bestuurders die om medische of psychologische reden het recht tot sturen werd ontnomen, bewijzen dat ze meewerken aan hun herstel kunnen ze sneller hun rijbewijs terugvragen. Momenteel moeten ze hiervoor twee jaar wachten maar met deze aanpassing wordt de termijn verkort. Zo willen de ministers bijvoorbeeld bestuurders die na een alcoholverslaving terug op het rechte pad zijn, stimuleren om opnieuw hun rijbewijs te halen wanneer ze kunnen bewijzen dat ze intensief aan hun verslaving gewerkt hebben.

Koen Geens: “Zowel voor de zwakke weggebruikers als voor de bestuurders zelf is het belangrijk dat iedereen de wegcode respecteert. De bestuurder die ernstige verkeersmisdrijven pleegt, zal dan ook zwaarder gestraft worden. Mensen die daarentegen hun uiterste best doen om na een misstap opnieuw op het rechte pad te komen, moeten gestimuleerd worden. Door elkaar te ondersteunen en te respecteren, gaan we samen naar een veilig verkeer.”

François Bellot: “Sinds de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid in 2015 kondigden we reeds verschillende maatregelen aan om de doelstelling te bereiken om het aantal verkeersdoden met 50% te verlagen in 2020, in vergelijking met 2010. Ik verheug me dan ook dat deze maatregelen zijn goedgekeurd door de Ministerraad. De boodschap die ik wil brengen is dat we met behulp van een verstevigde en verstrengde wetgeving de strijd zouden kunnen aanbinden tegen gevaarlijke of onbezonnen gedragingen op onze wegen.”