Oplaadpaal elektrische wagen eenvoudiger installeren in mede-eigendom

op 07 september 2017 11:11 Persbericht

Oplaadpaal elektrische wagen eenvoudiger installeren in mede-eigendom

Mensen die een elektrische wagen willen aanschaffen moeten dit, ook binnen een mede-eigendom, vlot kunnen. Minister Geens past daarom de wet op de mede-eigendom aan zodat het eenvoudiger wordt om de nodige infrastructuur aan te leggen in de gemeenschappelijke delen, zoals bijvoorbeeld de nodige kabels voor een oplaadpunt van een elektrische wagen.

De aanleg van de infrastructuur voor een oplaadpaal, maar dit kan ook om een internetaansluiting gaan, zal nu via een eenvoudige notificatieprocedure kunnen. Dit is naar het voorbeeld van andere Europese landen, zoals bv. Spanje. De mede-eigenaar die de infrastructuur wil installeren moet de mede-eigendom hiervan op de hoogte brengen. De andere mede-eigenaars kunnen kiezen om de werken zelf uit te voeren omdat de aanpassing de energie, water of telecommunicatie, voor het ganse gebouw zal verbeteren. De mede-eigendom kan zich enkel verzetten wanneer de werken niet nodig zijn omdat er bijvoorbeeld al gelijkwaardige infrastructuur aanwezig is, of wanneer dit de gemene delen kan beschadigen. De vrederechter beslist in geval van verzet.

De installatie van een oplaadpaal kadert in een groter verhaal. Op 20 juli werd de aanpassing van de wet op de mede-eigendom goedgekeurd op de ministerraad. Deze aanpassing geeft een antwoord op enkele verzuchtingen in de praktijk. Om blokkering van besluitvorming te vermijden, wordt bijvoorbeeld de meerderheid binnen de Algemene Vergadering versoepeld van 3/4de  naar een 2/3de meerderheid.

CD&V-parlementsleden Robrecht Bothuyne en Dirk De Kort kwamen deze zomer ook met het voorstel van een ‘fast lane’ voor elektrische voertuigen. Hun actieplan heeft als doel om in Vlaanderen, zo snel mogelijk, over te schakelen op zero-emissievoertuigen en de klimaatresolutie om te zetten in de praktijk. Minister Geens ondersteunt hun actieplan en de ambitie van de klimaatresolutie.

Koen Geens: “Onze gebouwen moeten aangepast worden aan de moderne behoeften, zoals bijvoorbeeld
extra isolatie die past binnen de energievoorschriften. De woonkwaliteit van de bewoners staat steeds centraal. We versoepelen de meerderheid bij de besluitvorming in de Algemene Vergadering zodat er snel beslist kan worden en blokkering wordt vermeden. De verouderde appartementsgebouwen in ons land zorgden nog te vaak voor problemen. Met deze aanpassingen komen we tegemoet aan de verzuchtingen in de praktijk.”