Vergadering met het College van de Procureurs-Generaal

op 22 oktober 2017 22:12 Persbericht

Minister van Justitie Koen Geens heeft deze avond een vergadering gehad met het College van de Procureurs-Generaal over de recente berichten in de pers inzake de bende van Nijvel. De Procureurs-Generaal van Luik en Bergen hebben een stand van zaken van het onderzoek meegedeeld.   

De Minister wijst erop dat in de Wet Potpourri I van 19 oktober 2015 de verjaringstermijn voor dergelijke feiten met 10 jaar werd verlengd, van 30 tot 40 jaar. 

Daarnaast bereidt hij een voorontwerp van wet inzake spijtoptanten voor dat tegen het begin van volgend jaar bij het Parlement zal worden ingediend. 

Tot slot dringt de Minister erop aan dat het geheim van het onderzoek wordt gerespecteerd. Hij betuigt opnieuw zijn medeleven aan de slachtoffers en hun naastbestaanden.