Dag van de Ondernemer

op 17 november 2017 13:00 Persberichten

Vandaag is het de Dag van de Ondernemer. Een moment om stil te staan bij het belang van ondernemers voor onze samenleving. Het zijn zij die die met hun bedrijf groei, banen en welvaart creëren. Als minister van Justitie is het dan ook mijn taak om hen een zo aangenaam mogelijk ondernemersklimaat te bieden met een ondernemersrecht dat is aangepast aan de moderne tijden. 

En omdat het ondernemerslandschap steeds vooruit moet gaan, vergelijk ik onze hervormingen op Justitie graag met treinen. Een eerste trein, de hervorming van het insolventierecht, is reeds aangekomen op zijn bestemming. Het parlement keurde in september van dit jaar een hervormd faillissementsrecht goed. Ondernemers die failliet gaan, verdienen een tweede kans. Het stigma van een faillissement moet verdwijnen, een tegenslag mag niet langer het einde betekenen en het ondernemerschap moet gestimuleerd worden. Het nieuwe faillissementsrecht treedt in werking op 1 mei 2018.

En we kijken ook vooruit. 2018 staat immers nog meer in het teken van de ondernemers, als je het mij vraagt. Want dan vertrekken nog eens twee treinen richting parlement. De volgende trein betreft de hervorming van het ondernemingsrecht. Eén ondernemingsrecht zorgt voor duidelijkheid, snelheid en rechtszekerheid. 

Diezelfde trein neemt ook een modernisering van het ondernemersbegrip met zich mee. We zijn een land met heel veel ondernemers. Alleen worden ze niet altijd zo bekeken. Vrije beroepen, vzw’s en landbouwers zijn evengoed ondernemers . Ook zij runnen elke dag met veel overgave hun bedrijf of organisatie. Het is onze taak dan ook om ook dat ondernemerschap te ondersteunen en te stimuleren. 

Zij zullen net als alle andere ondernemers kunnen genieten van de nieuwe ondernemingsrechtbank, die de huidige rechtbank van koophandel zal vervangen. Daar kunnen de ondernemers terecht bij rechters met ervaring in het ondernemerschap in verschillende sectoren.

De laatste trein die in 2018 naar het parlement trekt is de hervorming van het vennootschapsrecht. Het huidige vennootschapsrecht is verouderd en voldoet niet langer aan de noden van een modern ondernemersklimaat. 

Duidelijkheid is dan ook het codewoord. De zeventien huidige ondernemingsstructuren worden herleid naar vier grote types, met varianten: de Maatschap, de Besloten Vennootschap, de Naamloze Vennootschap en de Coöperatieve Vennootschap. Ondernemers moeten trouwens niet vrezen dat deze laatste trein in volle snelheid arriveert. Er worden lange overgangsperiodes voorzien om aan elke onderneming te kans te geven om zich aan te passen aan de nieuwe wet.

Voor veel ondernemers is ondernemen een passie. Ze staan vroeg op, lopen heel de dag rond en zijn ’s avonds nog niet moe. Ik ben dan ook tevreden dat we met deze hervormingen hun passie kunnen ondersteunen en  de ondernemers en hun ondernemingen kunnen begeleiden naar de toekomst. Want opnieuw, het zijn zij die die met hun bedrijf groei, banen en welvaart creëren. 

Onlangs sprak ik met enkele jonge enthousiaste ondernemers. U leest ons gesprek in de tweede editie van Geens-magazine. U leest het magazine hier: www.koengeens.be/magazine-geens