Studiedag VIAS 'Drugs in het verkeer'

op 17 november 2017 15:40 Toespraken

Dames en Heren,

Ofschoon in deze tijden het onveiligheidsgevoel bij de burger vooral is toegenomen door de terroristische aanslagen of de regelmatige berichten van geweld, blijven het verkeer en de verkeersmisdrijven nog steeds verantwoordelijk voor de meeste dodelijke slachtoffers, en dit ondanks alle inspanningen die de voorbije jaren geleverd zijn.

Zolang wagens worden bestuurd door de mens, zullen er door menselijk toedoen ook ongevallen worden veroorzaakt, dikwijls met onnoemelijk leed tot gevolg.
Wanneer blijkt dat de dader niet aan zijn proefstuk toe is, vluchtmisdrijf pleegde of het ongeluk veroorzaakte door onverantwoord rijgedrag, gaan het slachtoffer en de naastbestaanden dikwijls door een ware hel.

Dit is bij uitstek het geval voor de belangrijkste oorzaken van dodelijke verkeersongevallen, waartoe ook het rijden onder invloed van alcohol, medicatie of illegale substanties behoort.
Le premier pilier principal de la politique en la matière est évidemment la sensibilisation et la conscientisation des conducteurs.

Nous devons faire prendre conscience à la population par tous les moyens possibles qu’il faut éviter de conduire dans certaines circonstances.

Quiconque diminue sa capacité à conduire par la prise d’alcool ou de drogues, mais également par l’épuisement ou la médication légale, fait effectivement de son véhicule une arme incontrôlable et impitoyable qui ne fait aucune distinction entre les victimes...

Je meµ réjouis dès lors que la « VIAS Institute »^$, anciennement l’IBSR, organise aujourd’hui cette journée d’étude sur le thème de « la conduite sous influence de drogues », en présence de mon collègue flamand chargé du bien-être et de la santé publique, Jo Vandeurzen.

Je tiens également à applaudir le travail que VIAS a fourni concernant l’organisation des cours de sensibilisation de « Driver Improvement » visant à sensibiliser, dans le cadre des mesures juridiques qui ont été prises, les personnes coupables d’infractions routières, des risques et à les inciter à prendre conscience de leurs responsabilités.

Je suis clairement en faveur de ce genre de cours et suis convaincu que ce type de mesures auront un effet bien plus durable que les sanctions pénales, qui restent évidemment nécessaires dans certains cas.

Justitie en politie spelen weliswaar niet de eerste viool op het vlak van preventie en sensibiliseringscampagnes, ze kunnen hier wel in tweede orde aan bijdragen, nl. door onverantwoorde bestuurders zo goed mogelijk op te sporen en uit het verkeer halen.

Het verhaal begint hier natuurlijk bij de pakkans.
Niet alleen het aantal uitgevoerde controles speelt hier een rol, maar ook een goede detectie van het rijden onder invloed of in gevaarlijke omstandigheden is cruciaal.
De pakkans werd de voorbije jaren systematisch verhoogd, niet alleen wat betreft de snelheid, controle van rij- en rusttijden of het naleven van de verkeersreglementering, maar zeker ook voor het rijden onder invloed van illegale substanties.
Sinds de invoering van de speekseltest, die door justitie aan de politiekorpsen ter beschikking worden gesteld, kunnen bestuurders veel vlotter dan voordien door de politie worden gecontroleerd.

Daarnaast werd ook het aantal uitgevoerde controles de voorbije jaren ernstig opgedreven.
Zo werden respectievelijk in 2014, 2015 en 2016 over het hele land 5048, 5879 en 6819 controles uitgevoerd. In het eerste semester van 2017 bedroeg dit aantal al 3525.

Tenslotte moeten we, naast de pakkans, ook inzetten op een voldoende ontradende bestraffing van bestuurders die ernstig onder invloed achter het stuur kruipen, en zeker in het geval van recidive.

Wie niet horen wil, moet effectief voelen.

Le durcissement des sanctions face au comportement dangereux au volant est un élément que j’ai inséré, conjointement avec mon collègue Bellot, Ministre de la Mobilité, dans le nouveau droit pénal relatif à la circulation.

Ce projet de loi prévoit notamment :
- Une approche plus stricte en cas de récidive, permettant de doubler la peine pour les infractions graves, telles que la conduite sous influence d'alcool à la suite d'une précédente intoxication, la conduite durant une interdiction de conduire et lorsqu’une personne commet à plusieurs reprises ces infractions.
- Une sanction plus sévère pour les délits de fuite.
- Des sanctions plus lourdes pour la conduite durant une interdiction de conduire ou sans permis de conduire (valable).
- L’installation obligatoire d'un alcolock lors de graves intoxications alcooliques et en cas de récidive.
- Un allongement, de un à deux ans, du délai de prescription général pour les infractions de roulage. Ce délai est porté à trois ans pour les infractions de roulage les plus graves.
Ofschoon de veroordelingsstatistieken vooralsnog geen sluitend beeld kunnen geven, blijken er jaarlijks toch 2000 tot 3500 veroordelingen te worden uitgesproken op grond van het besturen van een voertuig in een soortgelijke toestand aan deze van dronkenschap, ten gevolge van het gebruik van verdovende middelen.

Op die manier hopen we vanuit justitie en politie het signaal te versterken dat het ons menens is en dat we bepaald onverantwoord rijgedrag niet tolereren.

Waar men soms ten aanzien van het gebruik van sommige roesmiddelen in  de maatschappij in het algemeen nog vrij tolerant staat, is dat steeds minder het geval voor gebruik in het verkeer.

Ik wil echter afsluiten met een positieve noot.
Ik ben immers hoopvol dat we in de toekomst ook betere resultaten zullen kunnen boeken en het aantal verkeersslachtoffers zullen terugdrijven dankzij de technologische evoluties.

Niet alleen worden er steeds vaker door de constructeurs systemen uitgewerkt om de rijvaardigheid bij te sturen én zelfs het rijden onder invloed onmogelijk te maken; ik ben ervan overtuigd dat op termijn de door de mens bestuurde wagen zal worden ingeruild voor geautomatiseerde geleide besturingssystemen, veelal ook met collectiever gebruik.

De grens tussen privaat en publiek vervoer zal zo mogelijk ook meer en meer vervagen.
Deze technologische evolutie zet zich nu sneller dan ooit door, al zal de turn-over nog vele jaren in beslag nemen.

Ik hoop dat we over tien of vijftien jaar allen opnieuw samen kunnen vaststellen dat we het aantal verkeersslachtoffers tot minimale proporties hebben herleid, dankzij de technologie, maar ook dankzij een verhoogd bewustzijn dat de verkeersveiligheid een prioriteit is voor ons allen.

Ik dank u voor uw aandacht.