Beter praten dan procederen

op 22 december 2017 10:35 Persbericht

Minister Geens zet de hervorming van het Burgerlijk Recht door met het wetsontwerp Diverse Bepalingen.  Dit groot ontwerp omvat onder meer reparaties van de nationaliteitswet, een modernisering van de naamwetgeving, de hervorming van de bemiddeling, een verbetering van de inzage in adoptiedossiers, de hervorming van de mede-eigendom, reparaties aan de pandwet en de digitalisering van de burgerlijke stand.   

Bemiddeling: beter praten dan procederen  

Minder conflicten voor de rechter en meer oplossingen dankzij bemiddelingen. Dat is het doel van het wetsontwerp dat vandaag werd goedgekeurd door de ministerraad op voorstel van minister Geens.  

Momenteel is het aantal bemiddelingen beperkt tot een 5000-tal per jaar. Dat terwijl er jaarlijks meer dan een miljoen vonnissen en arresten worden geveld.  Gemiddeld duurt het 83 dagen om een geschil door bemiddeling op te lossen. Dat is een pak korter dan een procedure voor de rechtbank en ook goedkoper.  

Om bemiddeling te stimuleren komen er enkele maatregelen om ervoor te zorgen dat scheidende ouders, ruziënde buren en allerlei handelsconflicten zo veel als mogelijk buiten de rechtbank worden opgelost in onderling overleg.  

  • Bemiddelaars zullen voortaan een erkenning moeten hebben, en daar zal een bekwaamheidsexamen en bekwaamheidsproef aan voorafgaan.
  • Gerechtsdeurwaarders en advocaten krijgen de opdracht mensen te wijzen op de mogelijkheden van bemiddeling.
  • Rechters zullen ruziënde partijen kunnen verplichten eerst een bemiddeling te proberen.
  •  

Minderjarigen krijgen makkelijker inzage in adoptiedossier  

Iedereen moet de kans krijgen om zijn of haar afkomst te kennen. Dit kan belangrijk zijn om bepaalde zaken te kunnen plaatsen en een antwoord te krijgen op vragen die de geadopteerde persoon heeft over zijn of haar verleden.  

Daarom zullen minderjarigen vanaf twaalf jaar binnenkort op federaal niveau hun adoptiedossier kunnen inkijken indien het verzoek werd ondertekend door zijn/haar vertegenwoordiger(s).

Door die ondertekening voorkomt men dat de vertegenwoordigers geen kennis zouden hebben van de vraag van de geadopteerde om zijn/haar dossier in te kijken.              

Wanneer de vertegenwoordigers echter weigeren te tekenen, zal de aanvraag van de minderjarige onderzocht worden door de Federale Centrale Autoriteit die beslist over de toegang rekening houdende met de maturiteit van de verzoeker. Verder krijgen ook afstammelingen toegang tot een adoptiedossier wanneer de geadopteerde overleden is.  

Voornaams- en naamsveranderingen: sneller en eenvoudiger  

Het aantal mensen dat z’n voornaam wijzigt is op 20 jaar tijd verdrievoudigd. Daarom maakt minister Geens de procedure om voornamen en namen te wijzigen eenvoudiger en sneller. Voor een voornaamswijziging zullen de burgers terechtkunnen bij het gemeenteloket. Voor een naamswijziging moet het verzoek nog steeds bij de FOD Justitie worden ingediend en wordt een KB getroffen. Maar ook die procedure wordt versneld.  

Wie vandaag zijn of haar voornaam wil wijzigen kan daarvoor terecht bij de FOD Justitie. Die procedure kost in beginsel 490 euro en kan zo’n half jaar duren. Maar dit wetsontwerp verandert de procedure grondig. Mensen zullen hun aanvraag kunnen doen bij een ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente. Is de aanvraag voldoende gedocumenteerd, dan duurt de procedure hooguit een paar dagen. Is er bijkomend onderzoek nodig, dan duurt de procedure maximaal drie maanden. Het zijn de gemeenten die het tarief zullen bepalen. Mensen die verklaren de innerlijke overtuiging te hebben dat het geslacht geregistreerd in de geboorteakte niet strookt met de innerlijk beleefde genderidentiteit zullen slechts tien procent van de normale prijs moeten betalen.

Wie zijn of haar naam wenst te wijzigen moet daarvoor ook zijn verzoek richten tot de FOD Justitie. De procedure wordt sneller en het tarief wordt aangepast. Zo zal het recht op verzet tegen een naamswijziging worden opgeheven en zullen mensen steeds 140 euro betalen. Nu is dat nog 49 euro, tenzij je een woord wil toevoegen of bijvoorbeeld een hoofdletter in een kleine letter wil veranderen. Dan betaal je vandaag nog 740 euro.