​Geen onaangename verrassingen voor Belgen in het buitenland

op 27 december 2017 07:40 Persbericht

De ministerraad zette vorige week het licht op groen voor enkele belangrijke wijzingen aan de nationaliteitswet. Zo zal wie Belg wil worden het volledige inburgeringstraject met succes moeten doorlopen hebben. Belgen in het buitenland zullen dan weer vanaf hun achttiende definitief Belg kunnen blijven, wat onaangename verrassingen op latere leeftijd uitsluit.  

Wie Belg wil worden zal voortaan overal op dezelfde wijze worden behandeld. Een eerste stap is het voorleggen van een officiële geboorteakte van het land van oorsprong. Enkel voor landen waar het onmogelijk of moeilijk is om een geboorteakte te verkrijgen, zal een gelijkwaardig document worden aanvaard. Die landen zijn bepaald per KB. Vandaag kan worden vastgesteld dat er heel wat consulaire attesten worden afgeleverd met een relatieve inhoudelijke waarde, dikwijls afgegeven zonder voorafgaande controle van de feiten en louter gebaseerd op verklaringen van de betrokken persoon.  

De persoon die een nationaliteitsverklaring wil afleggen  kan dit op basis van het bewijs van maatschappelijke integratie waaronder het volgen van een inburgeringscursus bij de gemeenschap waar hij of zij woont. In de praktijk vandaag worden allerhande attesten uitgereikt die verschillen in eindtermen zowel met betrekking tot het behaalde taalniveau als de aspecten van maatschappelijke integratie en oordeelt iedere ambtenaar van de burgerlijke stand welke attesten hij precies aanvaardt. In de toekomst zal het bewijs geleverd moeten worden aan de hand van een attest uitgereikt door de daartoe bevoegde overheid na het met succes te hebben gevolgd van het inburgeringstraject, onthaaltraject of integratieparcours.  

De persoon die op die grond Belg wil worden zal ook het bewijs moeten leveren van de kennis van één van de drie landstalen en dit ook op basis van een attest afgeleverd door de bevoegde overheid. Pas daarna, kan de aanvraag om Belg te worden, worden opgestart. 

Belgen in buitenland  

Jaarlijks emigreren steeds meer Belgen naar het buitenland. Tussen 2010 en 2015 waren dat er gemiddeld net geen 35.000 per jaar. Eind december 2016 waren er maar liefst 442.189 Belgen geregistreerd in het buitenland. Dit wetsontwerp biedt die Belgen in het buitenland én hun toekomstige kinderen de zekerheid dat ze de Belgische nationaliteit voor het leven kunnen behouden indien ze minstens impliciet de wil daartoe hebben geuit.  

Personen geboren in het buitenland met minstens één Belgische ouder moeten vandaag nog voor hun 28e verjaardag een verklaring afleggen om hun Belgische nationaliteit te behouden.  

Dat gebeurt zo’n 1.400 keer per jaar. Maar vaak komen mensen toch nog voor verrassingen te staan als plots blijkt dat ze hun Belgische nationaliteit kwijtspeelden omdat ze die verklaring niet hebben afgelegd.      

Koen Geens: “Dit wetsontwerp biedt meer zekerheid. Wanneer iemand tussen zijn achttiende en achtentwintigste een Belgisch paspoort heeft aangevraagd én verkregen, dan behoudt die persoon de Belgische nationaliteit voor het leven. Een extra verklaring afleggen voor hun 28e zal dus niet langer nodig zijn.”

De nieuwe wet zal ook zorgen dat ons nationaliteitsrecht in overeenstemming wordt gebracht met Europese en internationale verplichtingen.