Aanstelling experts bedrijfsjuristen voor opmaak beleidsplan modernisering van de juridische beroepen

op 23 februari 2018 14:47 Persbericht

De minister van Justitie bereidt tegen de zomer van 2018 een beleidsplan voor dat voorstellen zal bevatten tot modernisering van alle juridische beroepen, waaronder het beroep van bedrijfsjurist.  

Om hem bij te staan bij de redactie van een beleidsplan met betrekking tot het beroep van de bedrijfsjurist, kondigt de Minister aan dat mevrouw Saskia Mermans, huidig voorzitter van het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ) en de heer Hugues Delescaille, voormalig voorzitter van het IBJ, aangesteld worden als expert, op voorstel van het instituut. Eerder al werden experten aangesteld voor de advocatuur en het notariaat.  

De experten werden verzocht om voorstellen uit te werken en deze binnen het IBJ af te toetsen. De hervormingsvoorstellen kunnen verschillende aspecten van het beroep van bedrijfsjurist betreffen waaronder de theoretische en praktische beroepsopleiding, het tuchtrecht, aansprakelijkheid en statuut, nieuwe technologieën, dienstverlening en de modernisering van de beroepsorganisatie in het algemeen.  

Quote minister Geens: ““We hebben met de potpourriwetten de eerste stappen genomen om procedures te moderniseren voor de wereld van vandaag en morgen. Het is de hoogste tijd om ook na te denken over hoe de juridische beroepen zich efficiënt kunnen organiseren om ook mee te blijven gaan met de wereld van vandaag maar vooral van morgen. De experten die we nu aanstellen zullen alle draagwijdte krijgen om die taak uit te oefenen.”  

Quote Ludo Deklerck, Directeur-generaal IBJ: “De aanduiding van deze experten in onderling overleg is een belangrijke stap in de erkenning van onze beroepsgroep in het algemeen debat. De twee experten vertegenwoordigen zes jaar lang IBJ leadership en deze keuze staat voor het evenwicht en diversiteit die wij zoeken  en zo belangrijk vinden: M/VR – NL/FR – groot/klein legal team – Privé /Publieke Sector - …”  

Quote Saskia Mermans: “Wij mikken op een open debatcultuur in deze en hopen dat alle beroepsgroepen durven nadenken over hun rol in de toekomst. Wij zien deze samenwerking als een opportuniteit en zijn verheugd dat alle juridische beroepen zich bereid hebben verklaard hieraan mee te werken.”  

Curriculum Vitae Saskia Mermans  

Saskia Mermans is bedrijfsjurist en staat sinds september 2014 aan het hoofd van de juridische dienst van KBC Groep. Met haar 26 jaar beroepservaring en de 3 jaar die zij in de raad van het IBJ zetelde alvorens zij voorzitter werd, kent Saskia het beroep van de bedrijfsjurist en zijn uitdagingen door en door.  

Curriculum Vitae Hugues Delescaille

Hugues Delescaille is verantwoordelijk voor de juridische dienst van de Brusselse ziekenhuizengroep ‘Europa Ziekenhuizen” en is actief als bestuurder in diverse organisaties in de gezondheidszorg en de opvang van jonge kinderen.