Uniek loket voor slachtoffers van terreuraanslagen

op 14 maart 2018 17:21 Persbericht

Vandaag vond een opvolgingscommissie plaats waarin een stand van zaken werd gegeven door de betrokken Ministers Geens, De Block en Vandeput over de maatregelen die genomen werden voor de slachtoffers van de terreuraanslagen op 22 maart 2016. De regering heeft al veel ondernomen, maar dat neemt niet weg dat er nog verschillende verbeterpunten zijn. De betrokken Ministers werken daar volop aan en doen er tezelfdertijd alles aan om in afwachting daarvan de slachtoffers van 22 maart zo goed mogelijk te helpen.  

Minister Geens meldt dat alle slachtoffers die op de lijst van het federaal parket staan individueel worden uitgenodigd om de stand van zaken in hun dossier te bespreken.

De Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers heeft de slachtoffers van 22 maart zo goed mogelijk proberen te helpen. Als aanspreekpunt heeft ze de slachtoffers steeds naar de bevoegde diensten verwezen, en ze zal dit blijven doen.    

In de toekomst komt er een uniek loket voor slachtoffers van terreuraanslagen, op niveau van het federaal parket. Het federaal parket is immers vanaf het begin, met name de acute fase, betrokken bij de feiten.  

In de acute fase wordt beroep gedaan op het noodnummer 1771 (Crisiscentrum onder leiding van Binnenlandse Zaken). Vanaf de nafase, normaal gezien enkele dagen na de ramp, treedt het nieuwe unieke loket in werking. Hier is de continuïteit in de informatiedoorstroming van zeer groot belang. De keuze voor het federaal parket garandeert die doorstroming.   

Met het unieke loket wordt er tegemoetgekomen aan de feedback van de slachtofferverenigingen. Zij vroegen uitdrukkelijk dat het eerste aanspreekpunt zich op het federale niveau situeerde.  

Vanuit zijn overkoepelende coördinerende functie zal het unieke loket:

 • garanderen dat alle hulpverlening beschikken over dezelfde informatie over de wetgeving en de te volgen procedures;
 • eventuele knelpunten detecteren die de hulpverlening op het terrein ervaart en die vervolgens op uniforme wijze trancheren – ook deze informatie wordt doorgegeven aan alle betrokken niveaus;
 • in de nafase optreden als aanspreekpunt voor eventuele buitenlandse slachtoffers – in de acute fase is de FOD Buitenlandse Zaken het aanspreekpunt voor slachtoffers uit het buitenland.

Minister Koen Geens: “De aanslagen van 22 maart 2016 hebben de geschiedenis van ons land definitief getekend. Nadien volgde helaas nog meer terreur, ook in het buitenland, waaronder helaas ook Belgische slachtoffers. Deze gebeurtenissen hebben diepe wonden geslagen bij ieder van ons. Aan alle slachtoffers die hier nog dagelijks mee geconfronteerd worden, wens ik mijn diepste medeleven uit te drukken. Wij zullen nooit vergeten welk leed hen is aangedaan. Als Staat is het onze morele plicht om de slachtoffers zo goed mogelijk proberen te helpen in deze moeilijke tijden. Samen met mijn collega’s in de regering streven we dat ook echt na en zullen we inspanningen blijven leveren om de slachtoffers te begeleiden.”

Minister Maggie De Block: “De gebeurtenissen van 22 maart 2016 zullen we nooit vergeten. Het leed van de slachtoffers, van hun familieleden en hun vrienden kunnen we nooit wegnemen, maar als overheid kunnen we wel al het mogelijke te doen om hen te helpen. En daar werken we hard aan met deze regering, onder andere via de oprichting van het uniek aanspreekpunt op voor slachtoffers, de verhoging van de financiële tussenkomst en de aanpassing van het statuut van nationale solidariteit voor slachtoffers. Zelf ben ik ook gaan samenzitten met de verzekeraars en de administratie om één unieke medische expertise te organiseren. Op die manier willen we de procedurelast voor slachtoffers zoveel mogelijk beperken.”    

Minister Steven Vandeput: “Ik wil mijn diepste medeleven uitdrukken met elk slachtoffer van terreur. Als minister van Defensie ben ik blij dat mijn departement vanuit haar expertise met de erkenning van oorlogsslachtoffers een bijdrage kon leveren aan het statuut van nationale solidariteit. Defensie zal bovendien altijd blijven bijdragen aan onze vrede en veiligheid, in binnen- en buitenland.”  

Bij wet van 31 mei 2016 zijn de plafonds van de financiële hulp opgetrokken van 62.000 EUR naar 125.000 EUR en is de noodhulp verhoogd naar een maximum van 30.000 EUR. Het is wenselijk om deze bedragen in de toekomst nog op te trekken.  

Daarnaast is de werking van de Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers grondig hervormd om slachtoffers beter en sneller te kunnen begeleiden.

 • Sinds april 2016 neemt de Commissie sneller beslissingen over aanvragen tot noodhulp (dringende financiële hulp van de overheid aan terreurslachtoffers) ;
 • Noodhulp is mogelijk:
  • voor de gehospitaliseerde rechtstreekse slachtoffers;
  • voor de naasten van een overleden slachtoffer.
 • Iedereen die een aanvraag voor noodhulp heeft ingediend en aan de voorwaarden voldeed, heeft een beslissing ontvangen.
 • Hoofdhulp (financiële hulp voor alle geleden schade) is mogelijk voor slachtoffers die geen beroep kunnen doen op een verzekering en voor slachtoffers bij wie de tussenkomst van de verzekeraar is afgerond. 

Cijfers (9/3/2018):   

 • Er zijn 600 verzoekschriften voor financiële hulp ingediend.
 • Sinds maart 2016 ontving de Commissie meer dan 2.500 telefonische oproepen.
 • De commissie is in diezelfde periode ongeveer 9000 keer gecontacteerd per e-mail ([email protected]).
 • Toegekend bedrag voor noodhulp: meer dan 1.732.000 euro.
 • Toegekend bedrag voor hoofdhulp: meer dan 603.000 euro.
 • Aantal beslissingen: meer dan 320 beslissingen.