Modernisering juridische beroepen

op 16 maart 2018 17:30 Persberichten

Minister van Justitie Geens bereidt tegen de zomer van 2018 een beleidsplan voor dat voorstellen zal bevatten tot modernisering van de juridische beroepen. Dat zal gebeuren voor de advocatuur, de bedrijfsjuristen, de notarissen en de gerechtsdeurwaarders.

Voor de advocatuur mocht de minister onlangs reeds een lijvig rapport ontvangen. Dat rapport werd opgesteld door de twee aangestelde onafhankelijke experts: Patrick HENRY, voormalig voorzitter van Avocats.be en mr. Patrick HOFSTRÖSSLER, voormalig directeur van de Studiedienst van de Orde van Vlaamse Balies. Dat rapport werd onmiddellijk overgemaakt aan de Voorzitter van de OBFG, Jean-Pierre Buyle, en aan de Voorzitter van de OVB, Edward Janssens. Beide voorzitters zullen nu een consultatieronde starten met de stafhouders van de verschillende balies, en tegen het einde van de maand mei hun advies aan de Minister van Justitie overmaken.

 

Curriculum Vitae Patrick Henry

 

-        Voormalig voorzitter Avocats.be (OBFG)

-        Bestuurder l’Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique (OBFG)

-        Voormalig stafhouder van de Orde van advocaten van de balie van Luik

-        Hoofdredacteur van Revue juridique “Jurisprudence de liège, Mons et Bruxelles (J.L.M.B.)

-        Wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Luik (Faculteit Rechtsgeleerdheid)

-        Vennoot van het kantoor Elegis (Luik)

-        Advocaat te Luik

 

Curriculum Vitae Patrick Hofströssler

 

-        Voormalig directeur Studiedienst van de Orde van Vlaamse Balies

-        Voormalig bestuurder van de Orde van Vlaamse Balies

-        Voormalig Lid van de raad van de Orde van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie van Brussel

-        Plaatsvervangend raadsheer bij het hof van beroep van Antwerpen

-        Fellow aan de VUB (Faculteit Rechtsgeleerdheid)

-        Gewezen redactiesecretaris Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht

-        Vennoot van het kantoor Eubelius

-        Advocaat te Brussel

 

Eind vorig jaar stelde de minister reeds twee onafhankelijke experten aan voor de modernisering van het notarisberoep. Pierre NICAISE, ere-voorzitter van FedNot, en mr. Thierry VAN SINAY, ere-voorzitter van de NKN, zullen naar analogie van de advocatuur een rapport opstellen voor de modernisering van hun beroepsgroep.

 

Curriculum Vitae Pierre Nicaise

 

-        Ere-voorzitter van de Koninklijke Federatie van Belgische notarissen (2004 tot 2008).

-        Lid van de Hoge Raad voor Justitie (2016-2020)

-        Lid van de Raad van toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

-        Gastdocent aan de UCL (notarieel rechtspersonenrecht)

-        Geassocieerd-notaris te Grez-Doiceau

 

Curriculum Vitae Thierry Van Sinay

 

-        Ere-voorzitter van de Nationale Kamer van Notarissen (2014-2017)

-        Gastdocent aan KU Leuven (notarieel vastgoedrecht)

-        Plaatsvervangend vrederechter te Ninove

-        Geassocieerd-notaris te Ninove

 

 

Voor de beroepstak van de bedrijfsjuristen werden begin dit jaar Saskia MERMANS, huidig voorzitter van het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ) en de heer Hugues DELESCAILLE, voormalig voorzitter van het IBJ, aangesteld als onafhankelijk expert.

 

Curriculum Vitae Saskia Mermans

 • Voorzitter Instituut voor Bedrijfsjuristen (IBJ)
 • Diensthoofd juridische dienst KBC Groep
 • Gewezen diensthoofd juridische dienst Deutsche Bank
 • Gewezen adjunct juridische dienst Belgacom
 • Handelsrechter in Brussel
 • Gewezen voorzitter Instituut voor Bedrijfsjuristen (IBJ)
 • Afgevaardigde voor IBJ in Europese associatie van Bedrijfsjuristen
 • Diensthoofd juridische dienst Europa Ziekenhuizen
 • Bestuurder bij de vereniging van Brusselse ondernemingen (BECI)

 

Curriculum Vitae Hugues Delescaille

 • Gewezen voorzitter Instituut voor Bedrijfsjuristen (IBJ)
 • Afgevaardigde voor IBJ in Europese associatie van Bedrijfsjuristen
 • Diensthoofd juridische dienst Europa Ziekenhuizen
 • Bestuurder bij de vereniging van Brusselse ondernemingen (BECI)

 

En om hem nu ook bij te staan bij de redactie van een beleidsplan met betrekking tot de gerechtsdeurwaarders, stelde de Minister recent de heren André MICHIELSENS en Luc CHABOT aan als onafhankelijke experten.

 

 

Curriculum Vitae André Michielsens

 

-        Ombudsman voor het notariaat sedert 2015 (vanaf de oprichting van de dienst)

-        Voorzitter nationale kamer van notarissen 2002-2005, thans erevoorzitter

-        Voormalig voorzitter genootschap van notarissen van de provincie Antwerpen 1999-2001

-        Voorzitter CNUE (Notaries of Europe) 2014, thans erevoorzitter

-        Ere plaatsvervangend vrederechter 8ste kanton Antwerpen, voorheen Berchem

-        Erevoorzitter Notariële Zekerheid

-        Directeur en eredirecteur opleiding notariaat VUB

-        Onderwijsprofessor (voorheen docent) opleiding notariaat VUB

-        Notaris te Wijnegem 1982-2015, thans erenotaris

 

 

Curriculum Vitae Luc Chabot

 

-        Mede-oprichter van de Franstalige Unie van Gerechtsdeurwaarders, thans lid van de raad van bestuur

-        Vice-Voorzitter van Reditus (Europees Netwerk van Gerechtsdeurwaarder)

-        Lid van de Raad voor Deontologie van de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders (tot 2014)

-        Lid van de Arrondissementskamer te Luik (1998 - 2016)

-        Lid van de Nationale Kamer voor gerechtsdeurwaarders

-        Afgevaardigde voor de arrondissementskamer van Luik bij de SAM/TES

-        Gerechtsdeurwaarder sinds 1996

 

 

Minister Geens: “We hebben met de potpourriwetten de eerste stappen genomen om procedures te moderniseren aan de wereld van vandaag en morgen. Het is de hoogste tijd om ook na te denken over hoe de juridische beroepen zich efficiënt kunnen organiseren om ook mee te blijven gaan met de wereld van vandaag maar vooral van morgen. Ik mocht al een rapport ontvangen van de advocatuur en ik kijk uit naar de visie die de experten voor het notarisberoep, de bedrijfsjuristen en gerechtsdeurwaarder mij zullen aanreiken.”