Inbeslagnames gerelateerd aan drugsmisdrijven

op 03 april 2018 09:00 Persberichten

Minister van Justitie, Koen Geens, en zijn Marokkaanse collega Mohamed Auajjar ondertekenden in Marrakech een intentieverklaring om betere samenwerking te bekomen tussen beide landen inzake inbeslagname en verbeurdverklaring. 

Inbeslagname en verbeurdverklaring zijn uitermate belangrijk in de buitgerichte aanpak dat misdaad niet mag lonen. Zonder deze intentieverklaring kan er vandaag enkel tot inbeslagname worden overgegaan als er sprake is van terreur of corruptie. Marokko is het 4e land in de toplanden waar België mee samenwerkt voor justitiële en politionele doeleinden.  Sinds 2013 zijn er 70 rechtshulpverzoeken gericht aan Marokko wat betreft drugs en 36 rechtshulpverzoeken wat betreft het witwassen van geld, vaak gelinkt aan drugsmisdrijven. Gezien er geen verdragsbasis bestaat om tot inbeslagname over te gaan voor dit soort misdrijven is er geen enkel van deze dossiers een inbeslagname geweest in Marokko.  Een economie die gebouwd is op illegale activiteiten, zoals onder andere drugstrafiek,  kan een samenleving ontwrichten. Georganiseerde criminele organisaties tref je het best in hun portemonnee. Marokko heeft net een zeer grote justitiehervorming achter de rug waarbij de overheid duidelijk actie heeft ondernomen om corruptie tegen te gaan. In die filosofie past het dan ook dat misdaad niet kan lonen. Wanneer twee staten overgaan tot succesvolle inbeslagname komt dat beide staten ten goede. De opbrengst van de inbeslaggenomen goederen moet immers verdeeld worden tussen beide staten. Het is in het belang van zowel België en Marokko om gevolg te geven aan deze intentieverklaring. 

Er wordt een werkgroep opgericht die 3 keer per jaar samenkomt en binnen het jaar voorstellen moet formuleren om tot inbeslagnames over te gaan. De eerste bijeenkomst staat gepland in mei 2018 in Rabat. Er werd ook afgesproken dat het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding magistraten uit Marokko opleidingen kan geven hoe over te gaan tot inbeslagnames.  Deze ondertekening gebeurde in het kader van een topconferentie over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. In 2017 vond in Marokko een zeer grote hervorming plaats van het justitiesysteem. 119 landen en tal van internationale organisaties van over heel de wereld namen deel aan deze conferentie.