Minister Geens vestigt aandacht op alternatieve financiering terrorisme

op 26 april 2018 17:24 Persbericht

De Franse president Macron brengt 80 landen samen in Parijs om de strijd aan te gaan tegen financiering van IS en Al-Qaida. Een strijd die België met al haar middelen ondersteunt. We zijn dan wel een klein land, maar werden net als onze goede buur Frankrijk hard geconfronteerd met terreur. Minister Geens is ervan overtuigd dat een mondiale aanpak cruciaal is om moderne uitdagingen aan te pakken en zal die boodschap krachtig verdedigen in Parijs.  

De minister zal in aanwezigheid van tientallen collega-ministers de aandacht vestigen op verschillende nieuwe internationale uitdagingen. Om de klassieke geldstromen in beeld te brengen is een hechtere samenwerking tussen de private sector en overheden nodig. Volgen we het geld, dan volgen we ook de terroristische netwerken. Maar vandaag is financiering van terrorisme meer dan het opsporen van bankrekeningen en transacties. Ook financiering door bijvoorbeeld de roof van kunst en nationale rijkdomen als diamant, olie of goud verdienen extra internationale aandacht. En ook darkweb, deepweb en virtuele munten winnen aan belang in de financiering van criminaliteit en terrorisme.  Als Belgische overheid gaan we tot het uiterste van onze mogelijkheden, maar internationale expertise is van groot belang om deze zaken grondig aan te pakken.  

Kijken we dichter bij huis dan zien we dat zowel in Frankrijk als in België werd vastgesteld dat organisaties geld inzamelden ten gunste van terroristische gedetineerden, hun familie of voor de betaling van specifieke kosten. De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) meldde in 2017 in totaal 164 dossiers door aan de parketten. Die financiering droogleggen is dus ook voor ons land een prioriteit. België heeft dan ook niet gewacht op een overkoepelend actieplan en werkt aan een actieplan in het kader van de financiering van terrorisme.

Zo namen we in 2016 al verschillende doortastende maatregelen. Zo werden de strafbaarstellingen rond de financiering van terrorisme uitgebreid. Zowel het zoeken, verzamelen als bezitten van financiële middelen met oog op plegen terroristisch misdrijf is sinds 2016 strafbaar. Ook wanneer de context van een terroristische groep ontbreekt is dergelijke financiering strafbaar. Denk maar aan de financiering van lone wolves. Over de logistieke en financiële steunverlening werden reeds tientallen veroordelingen uitgesproken.  

Ook de samenwerking tussen de diensten in het kader van de financiële onderzoeken naar terrorisme werd in 2016 uitgebreid met de Potpourri-wet. De nieuwe wet voorziet tevens in een permanent kanaal voor de uitwisseling van informatie tussen de CFI, het Openbaar Ministerie en de Inlichtingendiensten. De CFI heeft in 2017 ook haar samenwerking met het Belgische gevangeniswezen van de opgevoerd om de problematiek van betalingen aan gedetineerden beter in kaart te kunnen brengen. Meer samenwerking voor meer veiligheid.  

Ondanks de hele reeks maatregelen is minister Geens zich er dus ook sterk van bewust dat we het probleem van financiering van terrorisme pas echt aan de bron kunnen aanpakken met een internationale aanpak. De minister is dan ook tevreden met het initiatief van de Franse president Macron en zal het Belgische standpunt krachtig verdedigen in Parijs.