Oproep kandidaatstelling transitiehuizen

op 30 juli 2018 14:30 Persberichten

De Ministerraad keurde op 18 november 2016 het Masterplan Gevangenissen en internering goed. Daarin wordt onder meer gefocust op de terugkeer en het opnieuw kunnen functioneren van gedetineerden in de maatschappij. Een gedifferentieerd detentiebeleid met onder andere transitiehuizen is een pijler van dat Masterplan.

Gedetineerden, die geselecteerd worden op basis van een aantal criteria, krijgen tegen het einde van hun straf de kans om het laatste deel van die straf door te brengen in een transitiehuis. Na het creëren van de wettelijke basis om dit nieuw detentieconcept te verwezenlijken lanceert het gevangeniswezen vandaag een oproep tot kandidaatstelling.

Transitiehuizen zijn kleinschalige projecten (van ongeveer vijftien plaatsen). De gedetineerden in deze projecten zullen intens worden bijgestaan en begeleid om erna terug en beter te kunnen functioneren in de maatschappij. De gedetineerde wordt voorbereid om, na afloop van zijn straf, zelfstandig te wonen, werken en functioneren binnen de maatschappij. Hiervoor zullen ook de nodige samenwerkingsvormen moeten aangegaan worden in het kader van de regionale bevoegdheden inzake hulp- en dienstverlening aan de gedetineerden.

Er wordt gestart met één project per regio en waarna een evaluatie zal volgen.

Voor de realisatie van de transitiehuizen wordt vandaag een oproep tot kandidaatstelling gelanceerd. Er zal gewerkt worden met een subsidiesysteem waarbij de gekozen organisatie een vaste dagprijs per plaats zal ontvangen. Geïnteresseerde kandidaten worden verzocht een dossier in te dienen tegen vrijdag 21 september 2018, uiterlijk om 15u.

Alle informatie kan gevonden worden via: https://justitie.belgium.be/nl/nieuws/andere_berichten_114

Quote Minister van Justitie Koen Geens: “Een gedetineerde moet de kans krijgen zich voor te bereiden op een eventuele re-integratie in de maatschappij. De transitiehuizen die opgenomen zijn in Masterplan III kunnen hiertoe bijdragen. De gedetineerde krijgt naar het einde van zijn straf de kans om te werken aan een aantal principes zoals zelfstandig wonen, de zoektocht naar een job en de sociale omgang met andere mensen buiten de beveiligde muren. Zo begeleiden we de gedetineerde en ondersteunen we deze om terug een eigen plaats te vinden in de samenleving.”