Follow the money in strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel

op 30 augustus 2018 07:00 Persberichten

Criminelen raak je hard in hun portemonnee en spoor je op door hun geldstromen bloot te leggen. Daarom lanceert Minister van Justitie Koen Geens samen met Febelfin en de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) een informatiebrochure die de bankensector in ons land informeert over hoe misdaadgeld van mensensmokkelaars en mensenhandelaars snel kan worden opgespoord. Zo kunnen politie en parket efficiënt optreden.

Mensenhandel is de derde bron van inkomsten voor criminelen, na wapen- en drugshandel. Het kan bijvoorbeeld gaan om seksuele uitbuiting, arbeid in mensonwaardige omstandigheden en uitbuiting van bedelarij. Mensensmokkel is voor criminele organisaties dan weer een manier om geld te verdienen aan het illegaal vervoeren en onderbrengen van migranten op het grondgebied van de EU.

In beide gevallen kunnen banktransacties leiden tot het ontmaskeren van die criminele organisaties, het identificeren van de daders en het sneller helpen van de slachtoffers. In de informatiebrochure worden verschillende indicatoren opgesomd die kunnen helpen bij het opsporen van verdachte transacties.

De witgewassen sommen kunnen hoog oplopen en worden vaak herbelegd in effecten of onroerend goed. De wet bepaalt dat transacties die mogelijk witwasverrichtingen zijn, door de banken aan de CFI worden gemeld. De brochure is bedoeld om een nauwkeuriger beeld te geven van de soorten frauduleuze transacties die kunnen voortvloeien uit mensenhandel of mensensmokkel. Hun meldingen kunnen bepalend zijn voor het voortbestaan van vele criminele organisaties.

De brochure is opgesteld in reactie op de actieplannen tegen mensenhandel en mensensmokkel in overleg met de CFI, Febelfin, de Federale Politie, het College van Procureurs-Generaal en de FOD Financiën.

 

In 2017 werden 3.285 verdachte transacties gemeld aan CFI voor uiteenlopende criminele doeleinden. Goed voor een totaalbedrag van 1,4 miljard euro. Voor mensenhandel en mensensmokkel ging het om 103 meldingen voor samen 12,84 miljoen euro. De georganiseerde misdaad leverde 384 meldingen op, goed voor 137,44 miljoen euro.

 

Koen Geens, Minister van Justitie “Mensenmokkel en -handel zijn ernstige misdrijven met een bijzonder zware impact op de slachtoffers. Een samenwerking met de bankensector moet ervoor zorgen dat banken sneller verdachte geldstromen melden aan Justitie. Het ‘follow the money’-principe, het opsporen en het traceren van geldstromen, is essentieel om de criminele organisaties te vervolgen. We kunnen niet toelaten dat criminelen geld verdienen met deze drieste praktijken.”

 

Karel Van Eetvelt, CEO Febelfin: “Banken nemen hun rol in de strijd tegen financiële criminaliteit ernstig. Ze beseffen dat ze een cruciale rol spelen in de strijd tegen mensenhandel. Deze samenwerking zal banken helpen om gelden afkomstig uit mensenhandel en mensensmokkel nog sneller te detecteren en te rapporteren. Criminelen en mensenhandelaars zijn erg inventief en passen zich snel aan. Het is daarom erg belangrijk dat justitie en de banksector elkaar op de hoogte houden van dergelijke criminele praktijken en samenwerken om die zo snel mogelijk bloot te leggen”

 

Philippe de Koster, Voorzitter CFI: “De CFI speelt een centrale rol in het ontvangen en analyseren van financiële informatie met betrekking tot mensensmokkel en mensenhandel, en meldt de dossiers over witwaspraktijken die voortvloeien uit deze misdrijven door aan het parket. De CFI wil haar expertise op dit vlak zo veel mogelijk delen met de financiële instellingen en hen op die manier bijstaan in het detecteren van de verdachte verrichtingen.”