Belgen in het buitenland beter beschermd wanneer ze hulpbehoevend worden

op 09 oktober 2018 09:37 Persbericht

Heel wat Belgen verhuizen op latere leeftijd naar het buitenland om daar te genieten van hun pensioen. Om kwetsbare volwassenen te beschermen, zal België een Verdrag in Belgische wetgeving omzetten om duidelijk te stellen hoe bepaalde beschermingsmaatregelen voor hulpbehoevende volwassenen moeten worden toegepast over de grenzen heen.

Een mogelijke beschermingsmaatregel is het bewind, waarbij een derde persoon wordt aangesteld die beslissingen kan nemen in naam en voor de beschermde persoon. Dit om bijvoorbeeld zijn goederen goed te beheren of te beslissen in welk ziekenhuis hij terecht komt. Een ander voorbeeld, naast het bewind, is wanneer een rechter beslist dat een persoon moet worden opgenomen in een rusthuis of een andere zorginstelling omdat de persoon niet meer voor zichzelf kan zorgen.

In situaties in het buitenland kunnen er echter praktische problemen rijzen. Wat als een persoon in Benidorm woont, daar onder bewind wordt geplaatst, maar dan naar België verhuist? Wie is dan bevoegd? Vervalt de maatregel of blijft die gewoon gelden? Of omgekeerd, een Belg zit in België in een rusthuis, maar verhuist dan met zijn partner naar Spanje om daar zijn oude dag door te brengen. Hoe moet die maatregel dan worden uitgevoerd in Benidorm? Wie moet contact opnemen met welke instelling in Benidorm? Wordt die maatregel dan gewoon automatisch erkend en toegepast?

Dat soort vragen wordt nu dus vastgelegd in Belgische wetgeving. Zo wordt er bijvoorbeeld aangeduid welke instelling bevoegd is om kennis te nemen van aanvragen uit het buitenland, of juist om contact op te nemen met een instelling in het buitenland. Dit is de reeds bestaande Centrale Autoriteit van de FOD Justitie. Die functioneert dan als 'doorgeefluik', bijvoorbeeld naar de bevoegde vrederechter, die zich verder inhoudelijk moet buigen over de beschermingsmaatregel. Er wordt in de wet eveneens een procedure ingevoerd die de vrederechters moeten toepassen om een buitenlandse maatregel te erkennen en uit te voeren.

Aantal Belgen die van hun pensioen genieten in het buitenland:

2018: 51.369

2017: 48.667

2016: 46.315

2015: 43.986

2014: 41.599

Populairste bestemmingen voor de Belgen zijn onze buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland en Spanje.

Koen Geens: "Wanneer iemand hulpbehoevend wordt, wil die persoon vooral zekerheid over zijn toekomst. Iedereen verdient het om met een gerust gevoel van zijn pensioen te genieten. Er wordt nu duidelijker omschreven hoe beschermingsmaatregelen voor hulpbehoevenden worden toegepast in grensoverschrijdende situaties. We harmoniseren op deze manier ook onze wetgeving met die van verschillende andere EU-lidstaten die het Verdrag reeds hebben uitgevoerd."