Bescherming tegen problematisch gokgedrag

op 12 oktober 2018 13:46 Persbericht

Iedereen, ook minderjarigen, worden geconfronteerd met kansspelen. Zowel door reclame op internet of televisie als door speeltoestellen in cafés. Minister van Justitie Koen Geens liet opnieuw een wet goedkeuren die, samen met verschillende uitvoeringsbesluiten die dit jaar worden gepubliceerd, mensen beter zal beschermen tegen de gokverslaving die kansspelen kan veroorzaken. Met de wetgeving wil de Minister spelers behoeden voor de illegale markt en de gereglementeerde markt zo goed mogelijk controleren.  

Minder speeltoestellen in cafés en meer inspraak van gemeentebestuur  

De Minister zorgt ervoor dat het aantal speeltoestellen in de cafés wordt beperkt en niet meer toegankelijk zullen zijn voor minderjarigen en uitgesloten spelers.  

Het gemeentebestuur krijgt meer inspraak in de plaatsen waar de speeltoestellen worden geïnstalleerd. Alvorens een café dergelijke spelen kan uitbaten, komt een voorafgaandelijk bindend advies van de gemeente. De gemeente krijgt de mogelijkheid om een sanctieprocedure ten aanzien van cafés te initiëren en toestellen te verzegelen indien misdrijven of ordeverstoringen worden vastgesteld.  

Wedkantoren zullen aan bijkomende vergunningsvoorwaarden moeten voldoen, bijvoorbeeld wat betreft de afstand tot een school, een ziekenhuis of andere plaatsen waar jongeren komen. Het gemeentebestuur zal meer betrokken zijn bij de vergunningsprocedure voor wedkantoren op hun grondgebied. De wedkantoren moeten een convenant afsluiten met het gemeentebestuur alvorens ze zich op het grondgebied van de gemeente kunnen vestigen. In het convenant legt de gemeente de uitbatingsregels vast.  

Bovenstaande zaken zullen vanaf januari 2019 in werking treden.  

Bovendien beperkte een eerder Koninklijk Besluit reeds het aantal wedkantoren in België tot maximaal 600, in plaats van 684 wedkantoren.   

Meer identiteitscontrole  

De toegelaten speeltoestellen in cafés zullen de speler verplicht aan een leeftijdscontrole onderwerpen zodat minderjarigen het toestel niet kunnen gebruiken. Ook automaten van de Nationale Loterij zullen de verplichte leeftijdscontrole toepassen.  

Voor bezoekers van wedkantoren wordt een algemene identificatieplicht ingevoerd om het minderjarigen en uitgesloten spelers onmogelijk te maken om wedkantoren te betreden.  

Om na te gaan of een speler betalingsproblemen kent, krijgt de Kansspelcommissie de bevoegdheid om de Nationale Bank te consulteren en worden de sanctiemogelijkheden van de Kansspelcommissie ook verbeterd. Ook de informatie-uitwisseling met de politiediensten wordt geoptimaliseerd.  

De inwerkingtreding is voorzien vanaf januari 2019.  

Reclame aan banden leggen en regulering van online-kansspelen  

Er wordt een besluit uitgevaardigd die het aanbieden van online-kansspelen zal reguleren en die de reclame via media voor dergelijke spelen aan strikte regels zal onderwerpen en aanzienlijk zal beperken.  

Reclame voor alle kansspelen zal verboden worden tijdens de rechtstreekse verslaggeving van sportwedstrijden en tijdens en in de periode van 15 minuten vóór het begin van en 15 minuten na het einde van programma’s die zich specifiek richten tot kinderen en minderjarigen. Voor aanbieders van online kansspelen kan geen reclame meer worden uitgezonden voor 20 uur ’s avonds.  

Reclame via internet is enkel mogelijk op de vergunde website waarop de kansspelen worden uitgebaat, of door middel van gepersonaliseerde reclame. Pop-ups of omhullende reclame die rond de homepagina van een website worden weergegeven, zullen niet meer toegelaten zijn.  

Dit KB, dat vandaag werd goedgekeurd op de Ministerraad, treedt vanaf de zomer van 2019 in werking.

Koen Geens: “Niemand kent de situatie van de gemeente zo goed als de lokale besturen zelf. Het is dan ook logisch dan zij meer inspraak krijgen over wedkantoren en speeltoestellen. Goede informatie-uitwisseling en een versterkte werking van de Kansspelcommissie zorgen voor een beleid dat spelers en minderjarigen beter beschermt tegen agressieve en misleidende boodschappen.”