Laat tienerpooiers de touwtjes niet in handen nemen!

op 09 november 2018 08:30 Persberichten

Vrouw & Maatschappij-CD&V politica lanceert een campagne om zich uit te spreken tegen tienerpooiers. In een 30-tal gemeenten en steden in Vlaanderen en Brussel delen CD&V-kopstukken en vrijwilligers witte lintjes uit aan voorbijgangers om ze te informeren over deze vorm van mensenhandel die voornamelijk kwetsbare tienermeisjes treft.

In de aanloop tot 25 november, Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld op Vrouwen, willen de CD&V-vrouwen het fenomeen van tienerpooiers bekender maken bij het grote publiek en een aantal beleidsvoorstellen naar voren schuiven. De keuze voor het thema lag voor de hand: “De meeste slachtoffers van tienerpooiers zijn meisjes, die bovendien vaak uit een kwetsbare situatie komen”, aldus Nationaal Voorzitter Liesbeth Maris. Tienerpooiers gaan op een bijzonder slinkse wijze te werk, en schuwen geweld, manipulatie en dwang niet. “Soms is er sprake van verliefdheid en affectie, maar meestal gaat het gewoonweg over het misbruiken van de kwetsbaarheden van tieners om ze daarna uit te buiten in de prostitutie. We mogen niet vergeten dat het hier om echte mensenhandelaars gaat”, aldus Maris.

Uit onderzoek blijkt dat het fenomeen steeds zichtbaarder wordt. Slachtoffers zijn voornamelijk meisjes tussen 12 en 19 jaar oud. Daders zijn meestal tussen 20 en 30 jaar oud. Soms opereren ze alleen, maar in vele gevallen is er sprake van heuse netwerken waarbinnen slachtoffers worden uitgewisseld. De aangiftebereidheid bij slachtoffers is laag; tienerpooiers creëren immers een klimaat waarin slachtoffers geen uitweg zien, vanwege angst of schaamte. Vaak beseffen tieners die seksueel worden uitgebuit niet meteen dat ze het slachtoffers werden van een misdrijf, waardoor ze niet naar hulpinstanties stappen. 

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen werd woensdag 7 november nog bevraagd rond dit thema in het Vlaams parlement en kondigde strengere maatregelen aan. “Met het geactualiseerde actieplan zorgen we voor een strakkere aanpak van tienerpooiers en een betere detectie en begeleiding van hun slachtoffers”, stelt minister Vandeurzen. Ook Federaal minister van Justitie, Koen Geens zette reeds heel wat stappen vooruit in de aanpak tegen tienerpooiers. Vrouw & Maatschappij juicht dit vanzelfsprekend toe want alle meisjes en vrouwen hebben het recht op een leven vrij van dwang en seksuele uitbuiting. De CD&V-vrouwen willen daarom onder meer inzetten op het verhogen van de weerbaarheid van jongeren. Bovendien is er nood aan een grotere kennis bij magistraten, politie en hulpverleners rond de thematiek. Slachtoffers van tienerpooiers herkennen is namelijk niet eenvoudig. Daarnaast moeten niet alleen daders en klanten bestraft worden maar ook diegene die het misbruik doelbewust faciliteren zoals hoteleigenaars. Tot slot ijvert Vrouw & Maatschappij – CD&V politica voor voldoende begeleiding voor alle slachtoffers, onder andere via een buddysysteem of een lotgenotengroep.