Gestaag verder werken aan humane detentie

op 01 februari 2019 16:56 Persbericht

De Ministerraad besliste vandaag om een consultant aan te stellen voor de realisatie van drie nieuwe Forensisch Psychiatrische Centra (Waver, Paifve en Aalst). Deze aanstelling kadert in het Masterplan III van Minister van Justitie Koen Geens en Minister van Volksgezondheid Maggie De Block dat humane detentie en internering vooropstelt.

Het Masterplan III, dat op 18 november 2016 werd goedgekeurd, focust op alternatieven voor de klassieke strafuitvoering en investeert meer in interneringsprojecten. De voorbereiding van deze projecten is opgestart. De mededingingsprocedure voor het aanstellen van de consultant wordt opgestart. Er wordt één opdracht gelanceerd omdat zo voor de drie projecten, die grote gelijkenissen vertonen, geen dubbel werk wordt verricht.

Koen Geens: “Wij werken gestaag verder om voldoende plaatsen te realiseren voor de geïnterneerden. Ik ben tevreden dat we al verder gevorderd zijn, maar iedereen heeft een plaats nodig. Deze mensen horen niet thuis in de gevangenis, ze hebben recht op de zorg die ze verdienen. Dat is beter voor hen, maar ook voor ons, want het is onverantwoordelijk om niet de gepaste zorg te bieden aan mensen die dat nodig hebben.”

Maggie De Block: “We hebben deze legislatuur al heel wat plaatsen bij gecreëerd in het reguliere zorgcircuit voor geïnterneerde patiënten. Om op elk niveau voldoende aanbod te hebben voor deze patiënten hebben we echter nood aan nog FPC’s in Wallonië en een long stay afdeling in Vlaanderen. Vandaag zetten we weer een stap vooruit in dit proces met als doel elke geïnterneerde patiënt zorg op maat te kunnen aanbieden.”