Belang van de EU om misdaad op te lossen

op 08 februari 2019 14:13 Persberichten

Minister van Justitie Koen Geens blijft ijveren voor doorgedreven samenwerking op Europees vlak om misdaad op te lossen. De minister is aanwezig op de Raad van Europese Ministers van Justitie (JAI) in Boekarest.

Koen Geens: “De Europese Unie is meer dan enkel economie. De Europese Unie gaat over mensen beschermen, hen een veilig kader bieden. Ik pleit daar elke dag voor. Of het nu gaat over bewijsmateriaal in strafzaken of over Europese aanhoudingsbevelen, die samenwerking maakt dat wij sneller misdaden kunnen oplossen. Ik zie niet in hoe je daar tegen kan zijn.”

Op vraag van de Minister, heeft de Europese Commissie eindelijk een mandaat voorgelegd om te onderhandelen met de Verenigde Staten onder welke voorwaarden providers digitale data in strafzaken moeten delen. Dit met respect voor ieders privacy maar met het oog op het effectief kunnen oplossen van misdaden.

Als een moord gebeurt in België en de vermoedelijke dader heeft via WhatsApp of iMessage een bericht gestuurd dat belangrijke informatie bevat voor het gerecht, dan bevinden die data zich niet op Belgische servers maar in het buitenland. In het kader van het onderzoek is het vaak noodzakelijk om te weten wie met wie berichten heeft uitgewisseld.

Al 4 jaar plaatst Minister Geens dit op de agenda. Er bestaat nu een akkoord over de EU-verordening in de Raad dat nog met het Europees Parlement moet worden besproken. In februari is de Minister van Justitie in de Verenigde Staten geweest om de US Cloud Act te bespreken. Een akkoord EU-US is het laatste stuk van de puzzel. Het is tijd dat de onderhandelingen effectief beginnen.

In de marge van de JAI vonden ook een informele discussies plaats over de Brexit. Nu de Britten uit de EU willen stappen, moet onderhandeld worden over hoe we verder kunnen werken op gerechtelijk en politioneel vlak.

Op vijf jaar tijd hebben de Belgische gerechten 2759 Europese aanhoudingsbevelen aan andere Europese landen gestuurd en zelf heeft België er 1622 gekregen. Door de Brexit zullen deze zaken veel vertraging oplopen. In het kader van onze veiligheid moeten we bewaken dat we hier goede afspraken over kunnen maken. Veiligheid begint en stopt niet aan een grens.