Reactie Minister Koen Geens budget justitie

op 16 maart 2019 17:57 Persbericht

Minister van Justitie, Koen Geens, is verheugd dat Maxime Prévot (CdH) de verhoging van het budget Justitie met 500 miljoen Euro ondersteunt die Geens woensdagavond op RTBF voorstelde tijdens het programma ‘A votre avis’.

Hij wijst erop dat dit bedrag voor de rechterlijke orde 300 miljoen omvat, en hoofdzakelijk uiteenvalt in drie onderdelen: 130 miljoen om de personeels- en werkingsnoden van de magistratuur bijkomend te ondersteunen, 35 miljoen om meer informatica-investeringen te doen en 125 miljoen om meer burgers pro deo toegang tot het gerecht te geven.

Bijkomend is 200 miljoen nodig voor het gevangeniswezen, zijn personeel, zijn gedetineerden en hun zorgen, voor de centrale administratie en voor de Staatsveiligheid.

Daarnaast stelt Geens voor wat enkel de Justitiegebouwen en gevangenissen aangaat, een aanzienlijke verhoging van het budget van de Regie der Gebouwen voor, en wel ten bedrage van 250 miljoen.

De Minister benadrukt dat ondanks de besparingen die noodzakelijk waren door de budgettaire situatie in 2014, het budget voor de rechterlijke orde op peil werd gehouden. De Minister heeft daartoe in deze legislatuur engagementen van de regering en van zijn Eerste Minister gevraagd en bekomen. Hij heeft alle kansen gegrepen om de tanker van justitie te doen keren. Sinds december 2014 werden er 1077 vacatures voor de magistratuur gepubliceerd en 2850 voor het gerechtspersoneel. De gerechtelijke stage (met 206 vacatures) werd hervormd en efficiënter gemaakt. Maar niemand zal ontkennen dat de af te leggen weg nog lang is en de uitdagingen groot zijn ondanks alle geleverde inspanningen.

De Minister laat tenslotte opmerken dat hij de noodzaak van een ernstige herfinanciering van Justitie reeds in zijn Visieplan “De rechtbank van de toekomst” (Court of the Future) van eind oktober 2017 in het vooruitzicht stelde.