Betere regels over buitenlandse financiering erediensten en transparantie van vzw’s

op 26 maart 2019 14:45 Persberichten

Er komen betere regels voor de buitenlandse financiering van erediensten. Dinsdag zat minister van Justitie Koen Geens daarover samen met de Dialoograad. Dat is een tweejaarlijkse vergadering met alle erkende erediensten en vrijzinnige organisaties onder wisselend voorzitterschap van Eerste Minister Charles Michel en minister van Justitie Koen Geens.

Dit jaar staat de zelfregulering van buitenlandse financiering van erkende erediensten en levensbeschouwelijke organisaties centraal. De aanwezige erediensten (katholiek, Anglicaans, Israëlitisch, protestants, orthodox, islamitisch) en de vrijzinnigheid ondertekenden een charter en zullen er alles aan doen om de financiële transparantie te bevorderen.

Die maatregelen worden later in een praktisch vademecum gegoten. Die zullen de erediensten en vrijzinnigheid verspreiden over de lokale afdelingen en hen verplichten om een boekhoudkundige opleiding te volgen. De maatregelen hebben onder meer te maken met het principe van goed beheer, boekhoudregels, scheiding van goederen:

  • Financiële buitenlandse giften vermijden die de onafhankelijkheid van de organisatie kunnen schaden
  • De antiwitwaswetgeving respecteren
  • Geen giften te ontvangen of (door) te storten die een illegale herkomst of bestemming hebben
  • Four eyes principle: elke handeling die een verbintenis voor de instelling meebrengt laten handtekenen door minstens twee bevoegde personen (bestelbonnen, goedkeuring van facturen, personeelsaanwervingen, financiële beleggingen, …)
  • Opleiding volgen over boekhoudregels en goed boekhoudkundig beheer
  • Verbod op winstuitkering te respecteren, behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel

Transparantie van vzw’s ook in de wet

Alle vzw’s moeten binnenkort alle inkomende en uitgaande giften (van en naar het buitenland) verplicht bijhouden in een register, dat de overheid altijd moet kunnen opvragen en inkijken. Het register moet als afzonderlijke bijlage aan de Nationale Bank van België (NBB) worden bezorgd.

Vroeger waren kleine verenigen en stichtingen verplicht om de jaarrekening op papier neer te leggen bij de griffie van de rechtbank. Het wetsvoorstel voorziet dat ze die voortaan digitaal kunnen indienen bij de NBB. Zo wordt het consulteren van individuele dossiers voor de overheid een stuk eenvoudiger.

Dinsdag werd in de kamercommissie handelsrecht het wetsvoorstel goedgekeurd. Nu gaat het richting parlement.

Minister van Justitie Koen Geens: “Er zijn zo’n 145.000 vzw’s in ons land. Dankzij het wetsvoorstel kunnen we de financiële transparantie drastisch verhogen. Daarmee kunnen we ‘slapende’ vzw’s op een digitale manier eenvoudig opsporen en ongewenste inmenging vanuit het buitenland weren.”