Wat verandert een no-dealbrexit voor de burger en juridische beroepen?

op 21 oktober 2019 14:00 Persberichten

Justitie bereidt zich voor op een eventuele brexit zonder akkoord. In dat scenario is er tegen 31 oktober geen overeenkomst gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Burgers en juridische beroepen kunnen zich informeren via de website van de FOD Justitie en via [email protected] over de gevolgen voor bijvoorbeeld onderhoudsgeld of rechtsregels.

Wat verandert er voor de burger?

Voor bijvoorbeeld de inning van onderhoudsgeld, over de grenzen heen, voor kinderen in België zijn er veranderingen op til: de regels moeten verder uitgeklaard worden in het Europees netwerk voor civiele zaken.

Momenteel staan 77 dossiers over onderhoudsgeld voor kinderen open, waarvan 44 dossiers uitgaan van België als verzoekende lidstaat en in 33 het Verenigd Koninkrijk de verzoeker is.

Wat verandert er voor juridische beroepen?

In het burgerlijk recht en strafrecht zullen sommige rechtsregels niet langer van toepassing zijn. De FOD Justitie bundelde de informatie over rechtsregels en juridische beroepen (advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders,…) op haar website.

Ook voor gerechtelijke samenwerking over de grenzen heen moeten nieuwe afspraken worden gemaakt. Naast aanhoudingsbevelen delen beide landen ook onderzoeksbevelen, gemeenschappelijke onderzoeksteams, strafregisters van veroordeelden (ECRIS), enzovoort.

Op vijf jaar tijd stuurden de Belgische rechtbanken 2759 Europese aanhoudingsbevelen naar andere lidstaten en kreeg België er zelf 1622. Het Verenigd Koninkrijk heeft aangegeven intens te willen blijven samenwerken en de Europese tools te blijven gebruiken.

Vragen? [email protected]

Voor meer informatie, bezoek de site van de FOD Justitie »