Volgend academiejaar ook imamopleiding aan de UCLouvain

op 31 januari 2020 14:00 Persberichten

Naast een Nederlandstalige imamopleiding aan de KU Leuven die start in februari, wordt er vanaf het academiejaar 2020-2021 ook een Franstalige tegenhanger georganiseerd aan de UCLouvain.

De imamopleiding bestaat uit twee luiken, namelijk een civiel en een theologisch luik, die parallel worden georganiseerd.

De Belgische autoriteiten voldoen daarmee aan de aanbevelingen van de Parlementaire Onderzoekscommissie, opgericht naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016. Een van de aanbevelingen was om een universitaire opleiding te organiseren voor iedereen die bedienaar van de islamitische eredienst wil worden. Om dat beroep te mogen uitoefenen, moet de kandidaat één landstaal machtig zijn en vertrouwd zijn met de fundamentele waarden van de Belgische Staat en zijn rechtsbeginselen.

De opleiding richt zich niet enkel tot toekomstige imams, maar ook naar bedienaars van de islamitische eredienst in het algemeen, denk aan islamitische consulenten, predikanten, theologen, enzovoort. Geïnteresseerde studenten kunnen vanaf februari wenden tot de vzw AFOR (l’Académie de formation et de recherche en études islamique).

De UCLouvain organiseert de civiele component van de opleiding onder de vorm van twee certificaten, open voor iedereen die geïnteresseerd is in religie. De theologische component wordt volledig door AFOR verzorgd. Er is een overeenkomst gesloten tussen UCLouvain en AFOR, waarin staat dat beide entiteiten niet zullen tussenkomen in elkaars inhoud.

Een van de universitaire certificaten, getiteld “religie en maatschappij”, (20 studiepunten), omvat de volgende vakken: introductie tot sociale psychologie, introductie tot religieuze sociologie, laïcisme en secularisatie in Europa, burgerschap en religie, geschiedenis en actualiteit van scheiding tussen kerk en staat.

Het andere certificaat, getiteld “Islam en samenleving” (20 studiepunten), heeft als voornaamste doel om de diversiteit van de Belgische maatschappij beter te leren kennen. Dat omvat vakken zoals mensenrechten, analyse van religieus discours op het internet, geschiedenis van religieuze conflicten, enzovoort.

Het theologische luik wordt exclusief verzorgd door de vzw AFOR, een nieuwe, speciaal daartoe opgerichte Academie, die instaat voor de opleiding en onderzoek in het domein van de islamitische studies. AFOR werd opgericht in nauw overleg met de Regering en het EMB (Executief Moslims België).

Opleiding “grote stap” voor de Islam in België

Vice-eersteminister, minister van Justitie en minister van Europese Zaken Koen Geens: “We maken structureel werk van een Belgische opleiding van de bedienaars van de islamitische eredienst om elke buitenlandse invloed terug te dringen. Het is van belang dat we weten wat zij studeren.”

Salah Echallaoui, voorzitter van AFOR: “De opleiding van imams is een grote stap voor de institutionalisering van de Islam in België. We hopen onze gemeenschap te kunnen dienen met dit project en nog vele andere projecten in de toekomst. We willen ons steentje bijdragen aan een geslaagde institutionalisering van de Islam, die perfect past binnen de Belgische context.”

Mehmet Üstün, voorzitter van het EMB: “We danken de minister van Justitie voor zijn beschikbaarheid en steun tijdens de voorbereidingen van dit project. We willen eveneens de KU Leuven en de UCLouvain bedanken voor het aangaan van een partnerschap met AFOR en we prijzen hun inspanningen die hebben bijgedragen aan het project.”

Louis-Léon Christiaens, professor aan de Faculteit theologie van de UCLouvain: “Het doel is om een solide opleiding aan te bieden om de uitdagingen van het religieus pluralisme te begrijpen. Deze twee certificaten zijn gericht op de (toekomstige) verantwoordelijken van verschillende culten. We bieden een interdisciplinaire aanpak aan, waarin de vakken worden gegeven door een team van 12 professoren op de site van de UCLouvain in Louvain-La-Neuve.”