Reactie van de Minister van Justitie op het rapport van de federale ombudsman met betrekking tot de Kansspelcommissie.

op 25 februari 2020 17:00 Persberichten

Minister van Justitie, Koen Geens, heeft het rapport van de federale ombudsman met betrekking tot het onderzoek naar een vermoedelijke inbreuk op de integriteit binnen de Kansspelcommissie afgelopen vrijdagnamiddag (21/02/2020) ontvangen. Ondertussen heeft hij dit grondig bestudeerd en de nodige consultaties gedaan. Hij zal nu zo snel mogelijk de ministerraad vatten om optimaal de continuïteit en werking van de Kansspelcommissie te waarborgen. Hij heeft inmiddels aan de voorzitter van de FOD Justitie gevraagd om de nodige maatregelen te nemen tegen de personen waarvan het functioneren in het rapport van de federale ombudsman in vraag wordt gesteld, en dit om de integriteit van de dienst te bewaren.