Regels rond gevangenisbezoek verder aangescherpt

op 13 maart 2020 14:00 Persberichten

In de Belgische gevangenissen worden duidelijke maatregelen genomen om voorzichtig om te gaan met het coronavirus en de verspreiding ervan tegen te gaan. Zo worden bij alle inkomende gedetineerden de temperatuur gecontroleerd en worden de regels rond bezoek aan de gevangenis verder aangescherpt.

Naast de reguliere aanbevelingen (goede handhygiëne, neus en mond bedekken bij hoesten en niezen, nauw contact vermijden) worden in een penitentiaire omgeving extra maatregelen genomen ter voorkoming van besmetting van personeelsleden, gedetineerden en andere personen die de gevangenissen betreden.

Van alle inkomende gedetineerden wordt hun temperatuur gemeten bij het binnenkomen. Indien er koorts is gemeten wordt de gedetineerde in isolatie geplaatst in afwachting van het resultaat van de test.

De gedetineerden die ziektesymptomen vertonen moeten onmiddellijk geïsoleerd worden en een mondmasker dragen. Een arts zal een test uitvoeren bij de gedetineerde. Als hij niet besmet is met het coronavirus, blijft hij aansluitend in isolatie in de gevangenis waar hij dagelijks door een arts wordt opgevolgd om te beoordelen of de isolatiemaatregelen moeten worden opgeheven. Als de gedetineerde besmet is met het coronavirus, beslist de arts of hij of zij overgebracht naar een extern ziekenhuis of binnen de gevangenis in quarantaine wordt gezet. Transfers buiten de gevangenis gebeuren per ziekenwagen.

Daarnaast worden bijzonder maatregelen genomen om de hygiëne in de gevangenis en in de cellen op peil te houden. Zo moeten bij verdachte gevallen de cellen iedere dag grondig worden gepoetst en voldoende worden verlucht.

Ter bescherming van de gezondheid van alle personeelsleden in de inrichtingen en om verspreiding te beperken, is in de centrale apotheek een extra voorraad aangelegd van de beschermingsmiddelen (mondmaskers, antibacteriële handgel, handschoenen). Ook wordt aan het personeel gevraagd om anderhalve meter afstand te bewaren van een patiënt en alleen met gespecialiseerde kledij en mondmasker rechtstreeks in contact te treden.

Ook worden alle bezoeken aan de gevangenis opgeschort vanaf morgen tot en met 3 april. Als compensatie van het wegvallen van dit bezoek krijgen alle gedetineerden een belkrediet van 20 euro om het contact met de familie te onderhouden.

Personen die gedetineerden moeten spreken om professionele redenen, worden voorlopig wel nog toegelaten tot de gevangenis. Het betreft in het bijzonder medewerkers van de politie, van de veiligheids- en inlichtingendiensten en van de gerechtelijke overheden, advocaten, magistratuur, zorgverleners, medewerkers, lesgevers en klanten van Cellmade.

Deze maatregelen zijn, in overeenstemming met deze genomen door de federale regering, van kracht tot en met 3 april 2020.

Minister van Justitie Koen Geens: “Ik besef dat de opmars van het coronavirus vragen oproept, zowel bij het personeel als bij de gedetineerden. We moeten zeer voorzichtig zijn en de verspreiding van het virus tegengaan. Zoals altijd verdient kalmte de voorkeur. We herevalueren de maatregelen bij iedere nieuwe ontwikkeling om de volksgezondheid te beschermen. Ik dank dan ook alle medewerkers die zich blijven inzetten om de veiligheid te garanderen en de gedetineerden die deze maatregelen moeten ondergaan voor hun gezondheid.”