Eerste pakket volmachtsbesluiten justitie

op 29 maart 2020 10:00 Persberichten

Vice-eerste minister en Minister van Justitie, Koen Geens, heeft een eerste pakket volmachtsbesluiten aan de Regering voorgelegd.

Deze eerste 3 volmachtsbesluiten zijn nodig om de continuïteit van de rechtsbedeling te waarborgen. Tegelijk beschermen deze besluiten de gezondheid van de bevolking omdat onnodige fysieke nabijheid wordt vermeden.


Deze besluiten nemen voorlopig de einddatum van 19 april als uitgangspunt maar deze datum kan desgevallend door de Koning worden verlaat indien de algemene coronamaatregelen zouden worden verlengd.

Het betreft vooreerst de verlenging van de burgerlijke en administratieve proceduretermijnen met de duur van de coronacrisis en de mogelijkheid om de zaak desgevallend tijdens die crisis schriftelijk of elektronisch te behandelen.

In strafzaken worden onder andere de verjaringstermijnen verlengd met de crisisperiode.

De algemene vergaderingen van vennootschappen (bv NV’s) en verenigingen (bv VZW’s) die voor 19 april zijn of moeten worden samengeroepen, kunnen omwille van de coronacrisis later worden gehouden (tot 10 weken na de uiterste datum die in de meeste gevallen 30 juni is). Ofwel kan er toch op de op de voor de betrokken vennootschap of vereniging normale datum worden vergaderd maar dan omwille van de coronacrisis op elektronische of schriftelijke wijze.


Tenslotte kunnen de vergaderingen van mede-eigenaars (bv in appartementen) die normalerwijze voor 19 april moeten worden gehouden, worden uitgesteld tot 5 maanden na de crisisperiode.

U vindt een nota met alle details in bijlage.

Koen Geens: “De geldende veiligheidsvoorschriften tijdens de Covid-19 pandemie hebben gevolgen voor veel ouderen en kwetsbare groepen. Wij moeten zoveel mogelijk contacten mijden, tenzij dat niet anders kan. Daarom kunnen de algemene vergaderingen van vennootschappen, verenigingen en mede-eigenaars worden uitgesteld, tenzij men in vennootschappen of verenigingen verkiest ze elektronisch of schriftelijk te houden op de normale datum Ik waak er ook over dat binnen justitie zelf alles in het werk wordt gesteld om termijnen te verlengen, dan wel zoveel mogelijk te werken via videoconferencing en schriftelijke procedures. Daar zijn voldoende én veilige licenties voor aangekocht. Tenslotte werd de nodige aandacht besteed aan het vermijden van strafuitvoeringsmaatregelen die gedetineerden zouden toelaten om het virus de gevangenis binnen te brengen.

Download het persbericht »