Koen Geens in VTM Nieuws

op 07 juni 2020 17:00 VTM Nieuws

Koen Geens was de studiogast in het VTM Nieuws van 7 juni 2020.

Vicepremier en Minister van Justitie Koen Geens zit bij ons in de studio. De NMBS is niet opgezet met de relancemaatregelen, blijkbaar gebeuren die beslissingen niet altijd even doordacht.

Het is natuurlijk correct dat de regering, en in dit geval Minister Bellot, met de NMBS contact moest opnemen om die beslissing door te spreken. Als dat niet gebeurd is, moeten we in eigen boezem kijken. Ik denk wel dat de beslissing met een zeer goede intentie is genomen. En dat we de praktische modaliteiten daarvan samen moeten bekijken. Zo’n railpas is een hele poos bruikbaar. De bedoeling was om het inlands toerisme op te drijven, want de treinen worden op dit ogenblik zwaar onbenut. Ik hoop dat dat allemaal wel goed loopt en dat we die veiligheid waar mevrouw Dutotoir het over heeft kunnen garanderen. Het belangrijkste van de kern van gisteren was om de mensen niet te zot uit hun kot te krijgen.

Iedereen spreekt op superkern toch een beetje zichzelf, wil scoren voor zichzelf?

Als je met tien een akkoord wil bereiken moet er voor iedereen wat in de bus zitten, dat is uiteraard waar. Anderzijds vond ik het een geweldige prestatie om op drie dagen tijd na de Nationale Veiligheidsraad een herstelplan tot einde van dit jaar te bekomen. En meteen een nieuwe afspraak te leggen voor volgende vrijdag. Dus met het kwade moet je dus ook het goede zeggen, dit is een evenwichtig verhaal.

Maar wordt de nood aan een volwaardige regering niet met de dag groter?

Deze regering heeft van in het begin gezegd: we willen proberen de crisis op te lossen, en een herstel op het spoor te zetten. Dan is het tijd voor relance, vanaf begin juli, en dan moet er een regering komen. Daar wordt hard aan gewerkt, en u weet wat ik daarover denk.

Alexander De Croo zegt daarover: vertrekken vanuit de huidige regering en die aanvullen.

Ik heb onlangs gezegd: mijn droom gaat in vervulling als deze regering wordt aangevuld met de grootste partijen en eventuele anderen. Ik heb geen exclusieven. Mevrouw Wilmès heeft donderdag ongeveer hetzelfde gezegd.

Wie moet nu het initiatief nemen, na de socialisten?

Wel, ik denk dat hun rapport niet klaar is. En dat zij dat zullen overhandigen aan de voorzitters en premier. En dan moeten ze samen zien wat de volgende stap is.

Tegen september een nieuwe regering?

Dat hoop ik zo, want ik zit als sinds november-december 2018 in half lopende zaken. Dat is heel lang.

Anders verkiezingen?

De democratie heeft inderdaad het laatste woord. Maar ik hoop dat we dat kunnen vermijden. Door een stabiele regering op poten te krijgen. De constructieve manier waarop we gisteren hebben overlegd, sterkt mijn overtuiging dat dat mogelijk is.

Of het constructief is, weet ik niet, maar uw partijgenoot Hendrik Bogaert die zei dat een samenwerking met het Vlaams Belang niet mag uitgesloten worden. Uw voorzitter heeft dat uitgesloten, maar krijgt dit nog een staartje?

Wel, ik ben niet de voorzitter. Ik ben ook niet het partijbestuur. Dus we zullen zien. Meneer Bogaert heeft uiteraard recht op een vrije mening. Maar het is een delicate zaak, en bovendien in een slechte week, want het is een week waarin we helemaal met racisme zijn geconfronteerd.

Hoort hij thuis in uw partij?

Dat is niet aan mij om mij daarover uit te spreken. Ik weet wel, en dat is persoonlijk, dat ik het grootste respect heb voor de kiezers van het Vlaams Belang, dat ik goed samenwerk, zoals het hoort, hoofs en beleefd, met de parlementairen van het Vlaams Belang, maar dat ik hun opvattingen zo verwerpelijk vind, dat ik er persoonlijk in geen geval mee in een regering of een coalitie zou kunnen stappen.

U verwijst naar acties tegen racisme, Dries Van Langenhove heeft daarover getweet en verwijst daarin naar Sammy Mahdi van uw partij.

Ja, soms is een jongeman wat hard in zijn uitspraken, en moeten we hem veel vergeven, maar dit vind ik nogal onvergeeflijk. Ik kan daar niet mee leven. Mensen zijn gelijk. Ik ben ervan overtuigd dat Sammy Mahdi een echte Belg is. En het is dus niet omdat iemand een andere kleur heeft, dat we nog over wij en zij spreken. Dat is de ergste vorm van verdeling die je in een samenleving kan creëren.

Maar op sociale media zien we dit meer en meer, kan dit niet aan banden worden gelegd, kan u als Minister van Justitie geen acties dirigeren?

Wel, het eerste wat ik zou willen vragen is dat leiders van partijen en politici hun sociale media zelf beheren. Ik heb de indruk dat heel wat van die berichten worden aangemaakt op een wat onverantwoordelijke manier. En nadien zeggen ze dat ze niet wisten dat dat daar stond.

Het tweede is dat er een enorm dark number is. Er is heel veel haat op sociale media die we niet zien. En die de politie en het parket niet ziet en die dus onbestraft blijft. Ik zou ervoor durven pleiten om hier met artificiële intelligentie tegenaan te gaan. Dat wil zeggen om de haatboodschappen te ontdekken. En op die manier een betere inventarisering op te maken van alles dat daar verschijnt. Want de anonimiteit van de boodschappen is verderfelijk. Wat Twitter met Trump heeft gedaan vond ik zalig.

Ten derde moeten we met de providers Europees afspraken maken. Dat moeten dwingende afspraken worden, zodat we de provider kunnen verplichten om die berichten onmiddellijk van het web te halen.

Zonder dat hij zelf de beoordeling moet maken of het om vrije mening of haatspraak gaat.

Opsporen is een zaak, maar bestraffen is nog iets anders.

Op dit ogenblik gebeurt de bestraffing nog te weinig en bovendien ondermaats. Wij hebben een heel goed wetgevend arsenaal, hele goede circulaires die de parketten doen functioneren, maar er komt nog te weinig bij het parket en er wordt nog te dikwijls geseponeerd. Dat heb ik al veel tegen het paret gezegd, en dat zal ik blijven zeggen.

Wat corona betreft, er zijn de voorbije maanden tienduizenden boetes uitgeschreven, soms om onzinnige reden, die zullen niet allemaal betaald worden. Hoe stelt u zich op?

Het coronaboeteverkeer is volledig geëlektroniseerd, zoals de verkeersboetes. Met dien verstande dat er op het einde een politierechter staat. Dus wie niet betaalt via onmiddellijke inning of minnelijke schikking, die kan naar de politierechter. En die zal dan uitspraak doen over de vraag of er al dan niet een boete moet betaald worden.

Velen zullen niet betalen.

Op dit moment worden 93% van de verkeersboetes betaald. Automatisch. Dat is ontzettend veel. Dus de politierechters hebben veel minder werk met de verkeersboetes dan vroeger. Ik hoop dat de redelijke coronaboetes worden betaald, en dat de onredelijke door de politierechters worden verworpen.

Andere zaken tijdens deze crisis lijken ook onredelijk? Moet er dringend wat gebeuren qua staatsstructuur?

Wel, ik vertel hier niets nieuws. Als de bevoegdheid goed verdeeld zit, functioneert ons land goed. Veiligheid zit federaal: dat gaat goed. Vlaams zit het onderwijs en cultuur: dat gaat goed. Vanaf het ogenblik dat een bevoegdheid gesplist is, gaat het moeilijk. Bij gezondheid is dat pijnlijk gebleken. Iedereen vindt dat hier eenheid van commando nodig is. Dat moet net zoals voor onderwijs bij de gemeenschappen zitten. Anderen vinden dat het federaal moet zijn. Ik ben er nog altijd van overtuigd dat wat we zelf doen, beter doen.

Vooral de Franstaligen willen herfederaliseren.

Dat is de overtuiging van de liberale partij federaal, maar zeker niet van de socialistische partij federaal. Het is een beetje romantiek en verlangen naar het verleden, dat niet goed was. Ik heb die tijd meegemaakt, beter dan sommige jonge partijvoorzitters, en in die tijd draaide ons land echt vierkant. Het draait vandaag stukken beter, ook al denken we van niet, maar dat is dus wel zo.

Tot slot, morgen gaan de restaurants terug open, heeft u al gereserveerd, samen met uw vrouw?

Ik heb voor dinsdagavond gereserveerd voor de gelegenheid, en zoals elke week op zaterdag. Ik hoop dat vele Vlamingen dat gaan doen, en ik hoop u daar – zoals weleens gebeurt – tegen te komen.

Herbekijk hier VTM Nieuws 13u »