Vraag van Nathalie Gilson aan Koen Geens over "De open brief van de Brusselse jeugdrechtbanken"

op 25 juni 2020 14:00 Parlementaire Vragen

Nathalie Gilson (MR): De jeugdrechters van

de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van

Brussel dreigen ermee dat ze ten gevolge van een

schrijnend gebrek aan juridisch personeel alle

minderjarige delinquenten zullen vrijlaten om

voorrang te geven aan de dossiers van

minderjarigen in gevaar. U hebt aangekondigd dat

er talrijke aanwervingen aan de gang waren om het

personeelsbestand te vervolledigen. Dat vinden wij

een goed zaak, maar een volledig

personeelsbestand komt niet onmiddellijk tot stand.

Welke oplossingen biedt u op korte termijn om te

voorkomen dat de jeugdrechters de extreme daad

die zij overwegen ten uitvoer brengen?

Minister Koen Geens (Frans): De
personeelsformatie van het gerechtspersoneel in
Brussel is voor 80,4 % ingevuld. Ik heb de
voorstellen van vacatures steeds gevalideerd, maar
de statutaire aanwervingen kennen een langzaam
verloop.
De selectie van griffiers door Selor, die
tussen maart en juni opgeschort was, zal in juli
en september hervat worden. Vooral interne
kandidaten tonen interesse voor deze aanwerving.
Medewerkers van de rechtbank vragen overigens
hun overplaatsing aan: het is moeilijk om in Brussel
personeel op post te houden.
Om de meest dringende noden te lenigen nemen
we onze toevlucht tot contractuele aanwervingen.
In februari werden er ter versterking elf
betrekkingen toegewezen in het vooruitzicht van de

toekomstige monsterprocessen, hetgeen geleid
heeft tot negen externe aanwervingen. In april en
in mei werd de rechtbank ervan op de hoogte
gebracht dat de selecties voor de aanwerving van
31 contractuele medewerkers mochten starten. In
afwachting werd de toestemming verleend om
dertien extra personeelsleden tijdelijk als griffier aan
te stellen.
In het nieuwe aanwervingsplan worden er aan de
Franstalige rechtbank van Brussel opnieuw tien
betrekkingen toegewezen. De manier waarop die
verdeeld worden behoort tot de bevoegdheid van de
hoofdgriffier. Het overleg met de vakbonden, dat op
26 maart had moeten plaatsvinden, werd tot 7 juli
uitgesteld.