Eerste stappen gezet richting nieuw personeelsstatuut van de veiligheidsdiensten

op 22 september 2020 09:00 Persberichten

Als eerste stap zullen de personeelsstatuten binnen de Staatsveiligheid worden geharmoniseerd. Dat heeft de ministerraad afgelopen vrijdag, op voorstel van minister van Justitie Koen Geens, beslist.

Vice-eersteminister en minister van Justitie Koen Geens: “Er is duidelijk nood aan een grotere interne flexibiliteit binnen de Staatsveiligheid. Dat kan door een nieuwe manier van werken te introduceren, zodat de verwerking van informatie binnen de organisatie een stuk sneller en systematischer kan verlopen. De bedoeling is ook om op termijn tot een eengemaakt statuut te komen voor de VSSE, het burgerpersoneel van de militaire inlichtingendienst en het OCAD.”

Om verder te werken aan een veiligheidscultuur waarin alle veiligheidsdiensten beter samenwerken, zoals ook aanbevolen door de parlementaire onderzoekscommissie 'Terroristische aanslagen' van 22 maart 2016, wordt gestreefd naar het invoeren van één uniform personeelsstatuut. De eerste stap bestaat o.a. uit de creatie van twee nieuwe toelagen binnen de Staatsveiligheid:

  • De ‘basisbeschermingstoelage’, die onder meer de discretieplicht en de (veiligheids)risico’s dekt.
  • De ‘inlichtingentoelage’, specifiek voor medewerkers die met inlichtingenwerk bezig zijn.

Verder komt er een betere afstemming tussen de binnen-en buitendiensten van de Staatsveiligheid voor bepaalde arbeidsvoorwaarden, zoals het aantal dagen jaarlijkse vakantie, de definitie van de nachturen, enzovoort. Bij overplaatsingen is anciënniteit niet langer het belangrijkste criterium. Voortaan zullen de competenties bepalend zijn.