Week van Geens: 13 september - 1 oktober

op 01 oktober 2020 17:53 Week van Geens

Beste lezer,
Ik heb er dus voor gekozen niet in de nieuwe regering te stappen. In januari word ik er 63 en wil ik plaats maken voor de jeugd, op een moment dat ik zelf nog nuttig ben. Ik neem dus geen afscheid, ik blijf in de Kamer, in het hart van de politiek. In voetbaltermen, ik ga op de bank zitten, maar blijf trainen en als reservespeler beschikbaar voor de dienst, zoals Timmy Simons lang bij Brugge deed. In de wielerwereld zou men zeggen: ik spurt zelf niet meer, maar ik trek de spurt aan.
Joachim Coens heeft een moedige onderhandeling gevoerd die ons binnenvoert in een Avanti-regering. Wij kunnen zelf niet meer de lakens uitdelen, niet alleen omdat we niet groot genoeg meer zijn in Vlaanderen, maar ook omdat we geen sterke band hebben met een sterke Franstalige zusterpartij. Er is dus werk aan de winkel, en ik zal mee mijn schouders zetten onder de oefening die van ons opnieuw een grote partij maakt, niet alleen ideologisch, kwalitatief en historisch, maar ook kwantitatief.
Gisteravond mocht ik bij het einde van het congres het woord nemen. Ik zei dat de toekomst aan de jeugd is, en dat zij onze jong talent bij monde van een groot aantal van de kandidaat-voorzitters, resoluut koos voor Vivaldi. Naarmate men ouder wordt, luistert men nog meer naar de jongeren, want het is morgen vooral hun partij, en vandaag vooral hun toekomst. Ik zal samen met vele anderen ter beschikking zijn om te helpen, raad te geven, in te springen, en alle mogelijke taken op te knappen en hand- en spandiensten te leveren. U kan mijn speech hier herbeluisteren vanaf 3u35min.
Ik heb de mooiste departementen mogen beheren die ik kon dromen, Financiën en Justitie. Voor de mooiste provincie die er is, Vlaams-Brabant. En voor de mooiste partij die er ooit kan zijn. Ik ben dus immens dankbaar aan mijn partij en blij. Ik zal er altijd zijn, voor Vlaams Brabant en mijn partij.
Mijn nieuwsbrieven zullen blijven volgen, mijn webstek blijft bestaan, ik loop niet weg, ik blijf zeer actief op sociale media, en zal de vrijheid nemen mijn mening te kennen te geven. Ik blijf bij u, en dank u voor uw nooit aflatende steun.
Koen Geens
Lees de Week van Geens »