#DeWeekvanGeens: 31 januari tot 12 februari

op 13 februari 2021 16:30 Nieuwsbrieven

Een goed Minister heeft een sterke wil en laat die op de juiste momenten ook gelden. Zo’n Minister is Annelies Verlinden. Zij drukt door – ondanks tegenwind – voor de pandemiewet die het bestrijden van de verspreiding van het virus ook een juridische basis moet geven. Voor juridische basissen ben ik altijd te vinden, en ik heb dus in de pers en in het parlement de spurt aangetrokken.

Ik maakte van de Plenaire gebruik om hierover een mondelinge vraag te stellen aan de premier. Vooraf stond ik daarvoor ook Linda De Win te woord in Villa Politica.

Ook Vincent Van Peteghem is een goed Minister, nog groter dan Annelies – dat is letterlijk te begrijpen. Deze week al stemden we zijn nieuwe versie van de effectentaks. Meteen een angel die uit de coalitie is getrokken. Daarnaast kondigde hij een indrukwekkend steunpakket aan, en probeert hij de banken tot enige soepelheid te bewegen bij de toekenning van kredieten aan ondernemingen en particulieren.

En natuurlijk is er Sammy Mahdi, mijn provinciegenoot. Een plezier om te zien hoe hij zich integreert op Asiel en Migratie, een moeilijke bevoegdheid waar je nooit voor iedereen goed kan doen. Bijzonder empathisch was zijn beslissing om de ouders van Mawda permanent verblijfsrecht te geven. “Je moet niet alle keuzes van ouders begrijpen, om hen rust te laten vinden”, zo tweette hij.

Het is dus een plezier om de jeugdige opvolgers in de federale regering aan de slag te zien. Het devies, zoals steeds, doe zo voort.

Lees #DeWeekvanGeens »