Abortus

op 05 mei 2022 12:43 Opiniestukken

Abortus is een heel delicaat menselijk onderwerp, waarover mannen met veel voorzichtigheid moeten spreken, dus ik wil in geen geval mijn persoonlijk standpunt opdringen. Maar het is een onderwerp dat elk rechtgeaard persoon – vooral als hij zoals ik lid is van de Commissie Justitie – nauw aan het hart ligt. In het licht van de recente Amerikaanse gebeurtenissen kan ik er nu moeilijk over zwijgen.

Bij ons in België kan een dame abortus ondergaan tot de twaalfde week van de zwangerschap. In de Verenigde Staten kan een dame sedert een fameus arrest van het Hoogste Gerechtshof uit 1973 een abortus krijgen tot de 24e week. Nu is uit geheim beraad van het Hoogste Gerechtshof gelekt dat het Hof op dit standpunt zou terugkomen, zodat de deelstaten een strengere wetgeving zouden kunnen maken. Zo zou bijvoorbeeld de staat Texas abortus zonder meer kunnen verbieden. Het is opmerkelijk dat rechters op basis van de Amerikaanse grondwet in 1973 na zo’n liberaal standpunt innemen, om er dan, na een mogelijks gericht lek, 50 jaar later op terug te komen.

Recht is niet ‘recht’, dat wil zeggen: het staat niet in de sterren geschreven of en hoelang abortus is toegelaten. De juiste regelgeving ligt voor de wetgever dus niet voor het grijpen. Abortus is zeker altijd al gebeurd doorheen de geschiedenis. Het nu zonder meer verbieden is dus een uitnodiging voor vreemde, zelfs gevaarlijke praktijken. Wie het boek of de film ‘L’Événement’ van Annie Ernaux heeft gelezen of bekeken, of het boek ‘Villa des Roses’ van Willem Elsschot, weet wat ik bedoel. Daarmee bedoel ik zeker niet dat abortus een louter medische ingreep is, wel dat abortus in medische verantwoorde omstandigheden moet geschieden.

Ik geloof niet dat er dames zijn die bewust én toch lichtvaardig over een abortus heen stappen. Persoonlijk ben ik van oordeel dat de termijn waarbinnen abortus mogelijk is, kort moet worden gehouden. Dat wil zeggen: niet langer dan de bij ons toegelaten twaalf weken. Uiteraard is een abortus als gedachte ondraaglijk indien het kind in de moederschoot al levensvatbaar en gezond is. Maar ook als er nog geen levensvatbaarheid is, kan de geboorte al met vreugde worden voorbereid. Bij een te lange abortustermijn wordt die voorbereiding nodeloos bemoeilijkt. Ook belangrijke beslissingen moeten tijdig worden genomen, om gemoedsrust te creëren.