#DeKerstweekvanGeens

op 24 december 2022 12:15 Nieuwsbrieven

In onze herberg is plaats voor 8 miljard mensen, als we iedereen de plaats geven waarop hij aanspraak kan maken. Als. Niemand hoeft honger te lijden, of in oorlog te leven. Als we vredestaal spreken en samenhorigheid beleven. Als.

Het zijn grote woorden. Naïeve woorden in de ogen van velen. Maar liefde is niet naïef. Het is het enige wat ertoe doet. It’s all there is.

Vooreerst, en om niet te ontaarden in nodeloos pessimisme: de wereld gaat vooruit. Wij gaan vooruit. Als ik zie en hoor met welke toewijding er wordt gesproken over kinderen met een beperking in het onderwijs, of over stotteraars, vrijdag op VRT1, of over andersgeaarde mensen in de wereld van alledag, om maar enkele voorbeelden te noemen, dan ben ik ontroerd en vol hoop.

Vervolgens, de brede samenleving in het algemeen, en de politiek en de geopolitiek in het bijzonder, zijn niet fundamenteel verschillend van de relaties die mensen ontwikkelen in hun persoonlijk leven. De politiek zou beter moeten zijn? Hoger moeten staan dan een banale burenruzie, een vechtscheiding, een agressieve voetbalmatch of een hevige commerciële betwisting?

Daar valt meer dan iets voor te zeggen. Minstens voor wie leiding neemt in een democratie, zou de lat een stuk hoger moeten liggen. Want wie in een democratie leidt, gaat niet voor zichzelf en voor zijn eigen belang, maar voor het algemeen belang. Het is een bijzondere stiel, zegt men soms. Dat is een understatement: het is een roeping die alles vraagt van wie zich geroepen weet.

Mijn kerstwens eindigt met die veeleisende maar ook milde gedachte. Vele mensen en vele beleidsmensen geven immers alles wat ze kunnen. Maar ze zijn niet alleen. Bovendien ligt het niet altijd aan de ander dat degene die alles geeft, niet slaagt. De alles-gever kan ook stuiten op overmacht, toeval, of eigen of andermans onhandigheid.

Ik wens aan die alles-gevers toe dat ze niet ontmoedigd geraken. Om te weten dat een aantal alles-gevers er echt alles aan gedaan hebben, volstaat het te zien dat vandaag iets beter is dan gisteren, en dat morgen iets beter is dan vandaag.

Zalige Kerst.

Lees #DeWeekvanGeens »