Dialoog met de horecasector

le mardi 29 octobre 2013 01:00 Communiqués de presse

Minister Geens gaf vandaag tijdens een ontmoeting met de Horeca in Leuven meer uitleg over de maatregelen voor lastenverlaging die vorige week in het Parlement werden goedgekeurd. De maatregelen kaderen in de relancestrategie van de regering en bieden de horecasector een nieuw sociaal en fiscaal regime aan voor gelegenheidsarbeid.

Op fiscaal vlak wordt het inkomen uit die gelegenheidsarbeid afzonderlijk belastbaar aan een tarief van 33%.  Hierdoor wordt de bezoldiging die een gelegenheidswerknemer ontvangt aan een tarief van 33% belast in plaats van aan het progressief tarief. Dit afzonderlijk tarief geldt voor prestaties geleverd tijdens maximaal 50 dagen per jaar die worden toegekend aan gelegenheidswerknemers.

Het tarief van de bedrijfsvoorheffing zal aangepast worden vanaf 1 januari 2014, zodat de sociaal secretariaten deze maatregel ook dadelijk kunnen toepassen.

Indien op het aanslagbiljet blijkt dat het voordeliger is voor de gelegenheidswerker om zijn bezoldiging net zoals zijn arbeidsinkomsten toch progressief te laten belasten, zal dit automatisch gebeuren.  Op die manier zal de gelegenheidswerker niet benadeeld worden door het afzonderlijk tarief van 33%.

Op sociaal vlak is voor de gelegenheidsarbeid een vermindering van de sociale bijdrage voorzien. De sociale bijdragen voor gelegenheidsarbeid wordt voortaan per uur berekend worden. En dus niet meer per blok van 5 uur of 11 uur zoals nu het geval is. De sociale bijdragen zullen voortaan worden berekend op een nieuw uur forfait van 7,5 euro of op het maximum dag forfait van 45 euro.

De bijdragebasis zal dus verlaagd worden. De werknemer kan 50 dagen per jaar onder dit statuut werken. De werkgevers mogen dit systeem maximaal 100 dagen per kalenderjaar toepassen.

Naast de invoering van een korting van de sociale bijdragen voor de gelegenheidsarbeid en een apart fiscaal tarief van 33% voor die specifieke gelegenheidsarbeid, zijn er ondertussen ook een aantal begeleidende sociale maatregelen genomen gelinkt met de invoering van het geregistreerd kassasysteem (GKS). Indien de horeca-uitbater beschikt over een geregistreerd kassasysteem kan hij bijvoorbeeld genieten van een korting van de sociale bijdrage voor de horecawerknemers met vast contract. Bovendien is beslist om de bestaande belastingvermindering gelijk aan 24,75 % van het totaal van de berekeningsgrondslagen voor de overwerktoeslag betreffende de uren die de werknemer tijdens het belastbare tijdperk als overwerk heeft gepresteerd uit te breiden. Momenteel is het plafond 130 uren aan overwerk. Vanaf 1 januari 2014 wordt dit plafond op 180 uren gebracht voor de horeca-uitbater die een GKS gebruikt.

Deze begeleidende maatregelen van de fraudebestrijding komen bovenop de algemene maatregelen zoals een verhoging van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor KMO’s, de invoering van de algemene investeringsaftrek voor KMO’s, de uitbreiding van de steunmaatregelen voor de jongerendoelgroep en de uitbreiding van de vermindering voor sociale bijdragen tot de 4° en 5° geschapen baan.

Lees ook de artikels in 'Het Nieuwsblad' en 'Het Laatste Nieuws' van 30 oktober 2013