Leuvense horeca trekt aan alarmbel over relance

op 30 oktober 2013 01:00 Verslag in Het Nieuwsblad

De relance van de horecasector, met een gesloten kassasysteem en bijhorende lastenverlaging in de loop van 2014, boezemt de Leuvense horeca angst in.
'Iedereen gelijk voor de wet, tegen fraude, maar zwartwerk is wel jarenlang een noodzaak geweest.'

Op vraag van CD&V-senator Dirk Claes zakte federaal minister van Financiën Koen Geens dinsdag af naar Oud-Heverlee, om er de Leuvense horeca recht in de ogen te kijken.
Aanleiding was de recente goedkeuring van een pakket maatregelen rond lastenverlaging, in het kader van een relanceplan dat tussen 1 januari 2014 en 31 december 2014 uitgevoerd zal worden. In een waslijst van veranderingen valt vooral het verplichte gesloten kassasysteem of de 'black box' op, dat fraude en zwartwerk een halt moet toeroepen. Een doodsteek voor de horecasector, gonsde het eerder rond, maar Geens wil mogelijke zwartkijkers via persoonlijk overleg van het tegendeel overtuigen.

'Afgaande op de signalen in Leuven, net als elders, ben ik van mening dat uitbaters samen met de regering aan een zeel willen trekken, tegen zwartwerk, zodat iedereen gelijk is voor de wet. Zwartwerk is naar mijn mening bovendien niet in die mate ingeburgerd dat het wegvallen ervan voor een slagveld zorgt', zegt Geens. 'Wel besef ik dat deze maatregel een
harde ommezwaai betekent, met banenverlies. We proberen daarom een leefbaar evenwicht na te streven, door hier fiscale en sociale maatregelen tegenover te stellen. Zo wordt het belastbare tarief op gelegenheidswerk tot 33 procent teruggebracht en trekken we het toegestane aantal uren overwerk op met vijftig tot 180 stuks op jaarbasis. Net zoals de invoering van de BTW voor de horeca, is dit een relance die de sector op langere termijn alleen maar sterker zal maken.'

Snelle invoering
Het is echter over de korte termijn en de snelle invoering van de relance-maatregelen dat de lokale horeca zich zorgen maakt. De voordelen die met de fraudebestrijding gepaard gaan, zijn volgens voorzitter Danny Justens van Horeca Leuven slechts een halfbakken poging tot hervorming.
'De leefbaarheid van de sector komt hierdoor in het gedrang. In een arbeidsintensieve sector als de onze, met hoge sociale lasten, was er jarenlang
niet alleen zwartwerk omdat het kon, maar vooral omdat het levensnoodzakelijk was', zegt Justens.

Zijn collega Rikky Evers voorspelt een beperkte personeelsbezetting, minder openingsuren en een verminderde omzet. 'Wij willen niet liever dan met alles wettelijk in orde zijn, maar om daar te komen moet men ons structureel ondersteunen en niet slechts compenseren in de marge. Gezien het kiezen is tussen pest en cholera, gaan we in Leuven uit van een sociaal drama: horecazaken zullen bij bosjes sneuvelen. Enkel via een forse sociale lastenverlaging, idealiter met 35 procent, kan deze relance draaglijk worden gemaakt.'

FRAN HERPELINCK