Aangepaste opvang en zorg voor geïnterneerden

Regie der Gebouwen

Voor alle geïnterneerden die in de gevangenis verblijven, komt er aangepaste infrastructuur waar zij menswaardige zorg en begeleiding op maat krijgen. In de gevangenissen worden 1.432 plaatsen gebouwd of vernieuwd, voor geïnterneerden komen er 860 plaatsen bij.

Het regeerakkoord van de regering Michel I voorziet de uitwerking van Masterplan III, dat een actualisatie van de Masterplannen I en II van de vorige regeringen inhoudt. De uitgewerkte langetermijnvisie moet de problemen binnen onze gevangenissen helpen wegwerken, problemen waar België regelmatig op wordt aangesproken, ook door internationale instanties voor de bescherming van de mensenrechten. Dat gaat onder andere over:

 • overbevolking en infrastructuurproblemen;
 • onmenselijke leefomstandigheden in sommige inrichtingen;
 • een onaangepaste infrastructuur om de re-integratie van gedetineerden te realiseren;
 • een onveilige werkomgeving voor bewakings-en ondersteunend personeel;
 • de de facto onmogelijkheid om een beleid inzake strafdifferentiatie te ontwikkelen en uit te voeren;
 • het gebrek aan aangepaste infrastructuur buiten de gevangenissen voor de verzorging en begeleiding van geïnterneerden.

De totaalvisie steunt op een aantal pijlers:

 • De bouw van nieuwe gevangenissen / uitbreiding bestaande gevangenissen
 • Renovatie van bestaande gevangenissen
 • Een gedifferentieerd detentiebeleid, met transitiehuizen
 • Masterplan Internering: aangepaste infrastructuur voor elke geïnterneerde
 • De bouw van een nieuwe gevangenis te Leopoldsburg en te Vresse-sur-Semois.
 • Vervanging van het arresthuis van Lantin. In dit gebouw, dat in zeer slechte staat is, verblijven momenteel 500 gedetineerden (ongeveer 200 gestraften en 300 in voorhechtenis) in onaangepaste omstandigheden. Het arresthuis wordt vervangen door:
  • Verviers: de heropbouw van Verviers als strafhuis met 240 plaatsen.
  • Regio Luik: een nieuw te bouwen arresthuis met 312 plaatsen, in de nabijheid van het huidige arresthuis
 • Ieper: Uitbreiding van de bestaande gevangenis met 56 plaatsen (huidige capaciteit is 67) om de efficiëntie van de inrichting te verhogen.
 • Merksplas: renovatie van de bestaande site tot een gevangenis die plaats biedt voor 400 gedetineerden met een aangepast profiel (lang gestraften, oudere gedetineerden, gedetineerden met specifieke psychische aandoeningen, … ).
 • Elke geïnterneerde in ons land moet een plaats krijgen in een aangepaste structuur. Daarom zal worden voorzien in:
  • 120 bijkomende plaatsen voor geïnterneerden in Vlaanderen te Aalst;
  • 240 plaatsen in bestaande forensische of reguliere zorginstellingen in Vlaanderen en Brussel;
  • in het totaal 500 plaatsen in twee nieuw te bouwen inrichtingen voor geïnterneerden in Wallonië; een FPC in Waals-Brabant met 250 plaatsen en een nieuw FPC in Paifve met 250 plaatsen. De bestaande inrichting in Paifve wordt een inrichting voor gedetineerden.
  • een aantal kleinere uitbreidingsprojecten binnen het bestaande zorgcircuit;
  • en voldoende ondersteuning om de doorstroming naar het reguliere circuit te bevorderen.
 • Nieuwe gevangenissen / uitbreiding bestaande gevangenissen
 • Renovatie van bestaande gevangenissen
 • Een gedifferentieerd detentiebeleid
 • Masterplan internering: 860 extra plaatsen
 • Er komen transitiehuizen met in het totaal 100 plaatsen: dit zijn kleinschalige projecten waarbij bepaalde gedetineerden (geselecteerd op basis van een aantal criteria) tegen het einde van hun straf de kans krijgen om het laatste deel van de straf door te brengen in een transitiehuis. Daar worden zij intens bijgestaan en begeleid om erna terug en beter te kunnen functioneren in de maatschappij.
 • Er komt een inrichting met een lager beveiligingsniveau in Vlaanderen. Die zal opgericht worden op de site van een bestaande gevangenis.
  • Ruiselede: uitbreiding met 50 plaatsen.
 • Er komt een inrichting met een lager beveiligingsniveau te Wallonië. Die zal opgericht worden op de site van een bestaande gevangenis.
  • Jamioulx: uitbreiding met 50 plaatsen.