Question de Koen Geens à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "L'administration de biens"

le 21 avril 2021 Parlementaire tussenkomsten

Question de Koen Geens à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "L'administration de biens"

(Lire plus)

Question de Koen Geens à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "L'aide aux victimes des attentats"

le 23 juin 2021 Parlementaire tussenkomsten

Question de Koen Geens à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "L'aide aux victimes des attentats"

(Lire plus)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister Van Quickenborne over 'de bewaarplicht van de telecomoperatoren en het arrest van het Grondwettelijk Hof' in de plenaire vergadering

le 5 mai 2021 Parlementaire tussenkomsten

Vraag van Koen Geens aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De bewaarplicht van de telecomoperatoren en het arrest van het Grondwettelijk Hof"

(Lire plus)

Question de Koen Geens à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "L'obligation de conservation imposée aux opérateurs télécom et l'arrêt de la Cour constitutionnelle"

le 5 mai 2021 Parlementaire tussenkomsten

Question de Koen Geens à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "L'obligation de conservation imposée aux opérateurs télécom et l'arrêt de la Cour constitutionnelle"

(Lire plus)

Question de Koen Geens à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Le budget et le FMI"

le 1 juillet 2021 Parlementaire tussenkomsten

Question de Koen Geens à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Le budget et le FMI"

(Lire plus)

Questions orale de Koen Geens au Ministre Vandebroucke sur les ‘soins medicaux aux détenus’ en Commission de la Santé Publique

le 14 septembre 2021 Parlementaire tussenkomsten

Een aantal weken terug luidde onder meer de Commissie van Toezicht van de gevangenis van Lantin aan de alarmbel over de gezondheidszorg in de gevangeniswereld. Ondanks overleg met uw kabinet, besliste men zelfs om de medische activiteiten op te schorten. Dat raakt mij ten zeerste, en ik hoef u niet op het hart te drukken dat de verbetering van de kwaliteit van de medische zorgen in de gevangenis bijzonder belangrijk is. In uw derde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 voorziet u zelf bijkomend 6,7 miljoen euro voor het inhalen van de achterstand in het betalen van de artsen.

(Lire plus)

Intervention de Koen Geens dans le débat d'actualité sur ‘les soins de santé en prison’ en Commission de la Justice

le 16 juin 2021 Parlementaire tussenkomsten

Koen Geens (CD&V): J'ai évoqué ce dossier avec la prédécesseure du ministre Vandenbroucke dès 2015. Mes interventions en CIM de la Santé publique ne m'ont pas donné l'impression que des progrès rapides pouvaient être réalisés dans ce dossier, ce qui me préoccupe grandement. Il est clair en effet que la Justice paiera la prime d'assurance.

(Lire plus)

Tussenkomst van Koen Geens tijdens actualiteitsdebat over ‘de gevangenis van Haren’ in de Commissie Justitie

le 2 février 2022 Parlementaire tussenkomsten

Verslag nog niet beschikbaar.

(Lire plus)

Question de Koen Geens au ministre Van Quickenborne sur ‘le retrait annoncé de la reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique’ en Commission de la Justice

le 16 mars 2022 Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de minister, in februari 2022 heeft het Executief van de Moslims van België zijn vernieuwingsplan aan u voorgesteld. Recenter deelde u mee dat u de procedure tot intrekking van de erkenning van het executief hebt aangevat. In een brief van 18februari 2022 zou u het executief de mogelijkheid geboden hebben te reageren op de nakende intrekking van de erkenning.

(Lire plus)

Question de Koen Geens au Ministre Van Quickenborne sur ‘l’administration de biens’ en Commission de la Justice

le 16 mars 2022 Parlementaire tussenkomsten

Koen Geens (CD&V): Mijnheer de minister, met het oog op de versterking van de autonomie en het welzijn van kwetsbare meerderjarigen stelde ik u een jaar geleden de vraag naar de resterende en belangrijke werven inzake de bezoldiging en de omkadering van professionele bewindvoerders. Ik verwees daarvoor naar de in juli 2019 gepubliceerde audit van de Hoge Raad voor de Justitie, die aangaf dat de controle op de bewindvoeringen niet altijd even kwaliteitsvol is en verschillende aanbevelingen aan de wetgever formuleerde.

(Lire plus)

Tussenkomst van Koen Geens tijdens de bespreking van ‘het wetsontwerp seksueel strafrecht’ in de plenaire vergadering

le 17 mars 2022 Parlementaire tussenkomsten

Mevrouw de voorzitster, mijnheer de minister, beste collega's, de regering heeft ervoor gekozen om het seksueel strafrecht conform de regeringsverklaring voorop te nemen, alvorens het Strafwetboek in zijn geheel te bekijken. Het gevaar bij dat soort oefeningen is altijd dat men bij gebrek aan voldoende honger bij het voorgerecht blijft steken. Dat is meestal niet het geval bij mannen zoals ik, maar bij vrouwen stel ik dat wel eens vast.

(Lire plus)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister De Croo en minister Dermagne over ‘het behoud van de koopkracht in een context van stijgende inflatie’ in de plenaire vergadering

le 31 mars 2022 Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de eerste minister, toen ik onlangs met de wagen naar Brussel reed, begeleid door uw rustgevende stem, hoorde ik u plots opmerken dat wij moesten oppassen dat de Staat en de burger niet geruïneerd zouden worden.

(Lire plus)
Plus de réalisations Patientez svp...