Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister Van Quickenborne over 'de hulp aan de slachtoffers van de aanslagen' in de Commissie Justitie

le Parlementaire tussenkomsten

Koen Geens (CD&V): Mijnheer de minister, ik neem het woord over de kwestie, omdat het niet goed zou zijn mij te verstoppen wanneer het gaat over een materie die ons sinds 2016 na aan het hart ligt.

(Lire plus)

Question de Koen Geens à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "L'administration de biens"

le 21 avril 2021 Parlementaire tussenkomsten

Question de Koen Geens à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "L'administration de biens"

(Lire plus)

Question de Koen Geens à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "L'aide aux victimes des attentats"

le 23 juin 2021 Parlementaire tussenkomsten

Question de Koen Geens à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "L'aide aux victimes des attentats"

(Lire plus)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister Van Quickenborne over 'de bewaarplicht van de telecomoperatoren en het arrest van het Grondwettelijk Hof' in de plenaire vergadering

le 5 mai 2021 Parlementaire tussenkomsten

Vraag van Koen Geens aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De bewaarplicht van de telecomoperatoren en het arrest van het Grondwettelijk Hof"

(Lire plus)

Question de Koen Geens à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "L'obligation de conservation imposée aux opérateurs télécom et l'arrêt de la Cour constitutionnelle"

le 5 mai 2021 Parlementaire tussenkomsten

Question de Koen Geens à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "L'obligation de conservation imposée aux opérateurs télécom et l'arrêt de la Cour constitutionnelle"

(Lire plus)

Question de Koen Geens à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Le budget et le FMI"

le 1 juillet 2021 Parlementaire tussenkomsten

Question de Koen Geens à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Le budget et le FMI"

(Lire plus)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister Van Quickenborne over 'homofoob geweld' in de plenaire vergadering

le 11 mars 2021 Parlementaire tussenkomsten

Koen Geens (CD&V): Mevrouw de staatssecretaris, mijnheer de minister, een slordige vijftig jaar geleden was ik 13 jaar. Ik was toen aanwezig op het kleinkunstfestival Nekka in het Sportpaleis in Antwerpen. Daar trad de genaamde Will Ferdy op, die het gewaagd had zich in de week voordien op televisie te outen als homoseksueel.

(Lire plus)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan premier De Croo over 'de behandeling van de pandemiewet in het Parlement' in de plenaire vergadering

le Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de eerste minister, voor zover dat mogelijk is bij een lid van het mannelijk geslacht, was ik gisteren zo blij dat het kind opsprong in mijn schoot. Ik kreeg een brief van u waarin stond dat u het vaderschap zou opnemen van de pandemiewet die de minister van Binnenlandse Zaken begin januari had aangekondigd.

(Lire plus)

Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister Van Quickenborne over 'geweld tegen journalisten' in de Commissie Justitie

le 14 juillet 2021 Parlementaire tussenkomsten

Koen Geens (CD&V): Mijnheer de minister, de Nederlandse misdaadjournalist Peter de Vries vecht nog steeds voor zijn leven, nadat hij dinsdagavond van vorige week op klaarlichte dag neergeschoten werd. De man was al herhaaldelijk bedreigd en zijn huis werd wel eens bewaakt, maar die bewaking stuurde hij zelf weg, omdat de kinderen van de buren anders niet meer buiten durfden te spelen. Aan aangiftes van bedreigingen besteedde hij geen tijd meer.

(Lire plus)

Mondelinge vraag aan minister Dermagne over 'de dalende koopkracht' in de plenaire vergadering

le 9 décembre 2021 Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de vice- eersteminister, de huidige energieprijzen zorgen ervoor dat de inflatie stijgt naar hoogtes die men in deze tijd niet meer gewoon is. Ik herinner mij een inflatie van 13 %, maar dat was in de jaren '80. U was toen toch al geboren, meen ik?

(Lire plus)

Questions orale de Koen Geens au Ministre Vandebroucke sur les ‘soins medicaux aux détenus’ en Commission de la Santé Publique

le 14 septembre 2021 Parlementaire tussenkomsten

Een aantal weken terug luidde onder meer de Commissie van Toezicht van de gevangenis van Lantin aan de alarmbel over de gezondheidszorg in de gevangeniswereld. Ondanks overleg met uw kabinet, besliste men zelfs om de medische activiteiten op te schorten. Dat raakt mij ten zeerste, en ik hoef u niet op het hart te drukken dat de verbetering van de kwaliteit van de medische zorgen in de gevangenis bijzonder belangrijk is. In uw derde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 voorziet u zelf bijkomend 6,7 miljoen euro voor het inhalen van de achterstand in het betalen van de artsen.

(Lire plus)

Intervention de Koen Geens dans le débat d'actualité sur ‘les soins de santé en prison’ en Commission de la Justice

le 16 juin 2021 Parlementaire tussenkomsten

Koen Geens (CD&V): J'ai évoqué ce dossier avec la prédécesseure du ministre Vandenbroucke dès 2015. Mes interventions en CIM de la Santé publique ne m'ont pas donné l'impression que des progrès rapides pouvaient être réalisés dans ce dossier, ce qui me préoccupe grandement. Il est clair en effet que la Justice paiera la prime d'assurance.

(Lire plus)