Koen Geens aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De hulp aan de slachtoffers van de aanslagen"

le Parlementaire tussenkomsten

Koen Geens (CD&V): Mijnheer de minister, ik neem het woord over de kwestie, omdat het niet goed zou zijn mij te verstoppen wanneer het gaat over een materie die ons sinds 2016 na aan het hart ligt.

(Lire plus)

Question de Koen Geens à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "L'administration de biens"

le 21 avril 2021 Parlementaire tussenkomsten

Question de Koen Geens à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "L'administration de biens"

(Lire plus)

Question de Koen Geens à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "L'aide aux victimes des attentats"

le 23 juin 2021 Parlementaire tussenkomsten

Question de Koen Geens à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "L'aide aux victimes des attentats"

(Lire plus)

Question de Koen Geens à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "L'obligation de conservation imposée aux opérateurs télécom et l'arrêt de la Cour constitutionnelle"

le 5 mai 2021 Parlementaire tussenkomsten

Question de Koen Geens à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "L'obligation de conservation imposée aux opérateurs télécom et l'arrêt de la Cour constitutionnelle"

(Lire plus)

Question de Koen Geens à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Le budget et le FMI"

le 1 juillet 2021 Parlementaire tussenkomsten

Question de Koen Geens à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Le budget et le FMI"

(Lire plus)

Koen Geens aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "Homofoob geweld"

le Parlementaire tussenkomsten

Koen Geens (CD&V): Mevrouw de staatssecretaris, mijnheer de minister, een slordige vijftig jaar geleden was ik 13 jaar. Ik was toen aanwezig op het kleinkunstfestival Nekka in het Sportpaleis in Antwerpen. Daar trad de genaamde Will Ferdy op, die het gewaagd had zich in de week voordien op televisie te outen als homoseksueel.

(Lire plus)

Koen Geens aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De behandeling van de pandemiewet in het Parlement"

le Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de eerste minister, voor zover dat mogelijk is bij een lid van het mannelijk geslacht, was ik gisteren zo blij dat het kind opsprong in mijn schoot. Ik kreeg een brief van u waarin stond dat u het vaderschap zou opnemen van de pandemiewet die de minister van Binnenlandse Zaken begin januari had aangekondigd.

(Lire plus)

Vraag van Koen Geens aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "Geweld tegen journalisten"

le Parlementaire tussenkomsten

Koen Geens (CD&V): Mijnheer de minister, de Nederlandse misdaadjournalist Peter de Vries vecht nog steeds voor zijn leven, nadat hij dinsdagavond van vorige week op klaarlichte dag neergeschoten werd. De man was al herhaaldelijk bedreigd en zijn huis werd wel eens bewaakt, maar die bewaking stuurde hij zelf weg, omdat de kinderen van de buren anders niet meer buiten durfden te spelen. Aan aangiftes van bedreigingen besteedde hij geen tijd meer.

(Lire plus)