Tussenkomst van Koen Geens tijdens de bespreking van ‘het wetsontwerp houdende Boek 1 ‘Algemene bepalingen’ en Boek 5 ‘Verbintenissen’ van het Burgerlijk Wetboek’ in de plenaire vergadering

le 21 avril 2022 Parlementaire tussenkomsten

Mevrouw de voorzitster, in een democratie is het essentieel dat men het eens is over wat essentieel is. Het verbintenissenrecht is een van de meest essentiële elementen van het recht. Hoe saai het ook lijkt, het gaat over de vraag hoe mensen zich tot elkaar verhouden en hoe zij met mekaar omgaan.

(Lire plus)

Intervention de Koen Geens pendant la discussion du ‘projet de loi portant assentiment aux actes internationaux’ en séance plénière

le 19 juillet 2022 Cliquez ici pour le rapport de la Chambre Parlementaire tussenkomsten

In mijn persoonlijke mening en volgens mijn indruk, na wat ervaring te hebben opgedaan, was het altijd beter, zelfs wanneer het ging over staten waarvan wij de mensenrechtelijke kwaliteit niet hoog prijzen, om een verdrag te hebben dan om er geen te hebben, op voorwaarde dat erin was opgenomen dat de betrokken staat bij de uitvoering van de straf de mensenrechten respecteerde, of het nu om een uitlevering of een overdracht ging. Dat is ook de reden waarom wij aan gevangenen vragen of zij akkoord gaan met hun overdracht.

(Lire plus)

Question orale de Koen Geens au premier ministre De Croo et ministre Van Peteghem sur ‘la note de vision sur la réforme fiscale’ en séance plénière

le 7 juillet 2022 Cliquez ici pour le rapport de la Chambre Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de eerste minister, mijnheer de vice-eersteminister, elke persoon die ooit minister van Financiën is geweest, heeft deze week zijn supportershart naar boven laten komen. Na heel veel voorbereiding – met een zeker scepticisme, want een minister van Financiën kent zijn land meestal beter dan de andere ministers – hebt u het zover gebracht dat uw experts hun rapport hebben ingediend.

(Lire plus)

Tussenkomst van Koen Geens tijdens de bespreking van ‘het wetsontwerp tot uitstel van de uitvoering van vrijheidsstraffen van drie jaar of minder’ in de plenaire vergadering

le 12 mai 2022 Bekijk het verslag van de Kamer Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de minister, beste collega's, het is niet mijn gewoonte om op het podium te gaan staan, maar uit solidariteit met de collega's meende ik dat het passend was u vanaf dit spreekgestoelte toe te spreken.

(Lire plus)

Question orale de Koen Geens au ministre Van Quickenborne sur ‘la prison de Haren’ en Commission de la Justice

le 2 février 2022 Cliquez ici pour le rapport de la Chambre Parlementaire tussenkomsten

Koen Geens (CD&V): Une solution a été recherchée, lors de la confection des plans de la prison de Haren, au problème posé par le transport des détenus vers le tribunal, en prévoyant une salle d'audience dans la prison. Cette solution est non seulement beaucoup plus sûre, mais aussi plus humaine pour les détenus qui doivent parfois attendre de 7 à 17 h dans une cellule du Palais de Justice. Le nouveau palais de justice d'Anvers compte également près de 100 cellules situées au sous-sol.

(Lire plus)

Question orale de Koen Geens au ministre Van Quickenborne sur ‘le nouveau droit des biens’ en Commission de la Justice

le Cliquez ici pour le rapport de la Chambre Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de minister, ik verwijs naar de schrifelijke versie van mijn vraag.

(Lire plus)

Question orale de Koen Geens au ministre Dermagne sur ‘la diminution du pouvoir d'achat’ en séance plénière

le 9 décembre 2021 Cliquez ici pour le rapport de la Chambre Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de vice- eersteminister, de huidige energieprijzen zorgen ervoor dat de inflatie stijgt naar hoogtes die men in deze tijd niet meer gewoon is. Ik herinner mij een inflatie van 13 %, maar dat was in de jaren '80. U was toen toch al geboren, meen ik?

(Lire plus)

Question orale de Koen Geens au ministre Verlinden sur ‘L'Opération Sky’ en séance plénière

le 28 octobre 2021 Cliquez ici pour le rapport de la Chambre Parlementaire tussenkomsten

Mevrouw de minister, dinsdag werden wij in kennis gesteld van een grootschalig drugsonderzoek met invallen in Brussel, Wallonië en Antwerpen. Men was op het spoor gekomen van zware cocaïnesmokkel vanuit Colombia in het bijzonder en Zuid-Amerika in het algemeen. De federale procureur deed daarover een opmerkelijke verklaring.

(Lire plus)

Question orale de Koen Geens au ministre Vandenbroucke sur ‘les soins médicaux aux détenus’ en Commision de la Santé

le 14 septembre 2021 Cliquez ici pour le rapport de la Chambre Parlementaire tussenkomsten

Mijnheer de minister, een aantal weken terug luidde onder meer de Commissie van Toezicht van de gevangenis van Lantin aan de alarmbel over de gezondheidszorg in de gevangeniswereld. Ondanks overleg met uw kabinet, besliste men zelfs om de medische activiteiten op te schorten. Dat raakt mij ten zeerste, en ik hoef u niet op het hart te drukken dat de verbetering van de kwaliteit van de medische zorgen in de gevangenis bijzonder belangrijk is.

(Lire plus)

Question orale de Koen Geens au ministre Van Quickenborne sur ‘les cas de maltraitance d'enfants durant la crise du coronavirus’ en séance plénière

le 15 juillet 2021 Cliquez ici pour le rapport de la Chambre Parlementaire tussenkomsten

Mevrouw de voorzitster, mevrouw Schlitz, ik spreek tot u als plaatsvervangend minister van Justitie. Neem dus niet persoonlijk wat ik ga vertellen. Ik weet dat u een ondankbare taak hebt. Ik zal proberen zo vriendelijk mogelijk te zijn, zoals altijd overigens.

(Lire plus)

Question orale de Koen Geens au ministre Van Quickenborne sur ‘la violence envers des journalistes’ en Commission de la Justice

le 14 juillet 2021 Cliquez ici pour le rapport de la Chambre Parlementaire tussenkomsten

Le journaliste néerlandais Peter de Vries est toujours entre la vie et la mort, après qu'on lui a tiré dessus en plein jour la semaine dernière.

(Lire plus)

Question orale de Koen Geens au au premier ministre De Croosur ‘le budget et le FMI’ en séance plénière

le 1 juillet 2021 Cliquez ici pour le rapport de la Chambre Parlementaire tussenkomsten

Mevrouw de voorzitster, mijnheer de eerste minister, ik heb drie keer goed nieuws voor u. Eerste goed nieuws, de eerste vraag gaat niet over corona of over relance.

(Lire plus)
Plus de réalisations Patientez svp...