Court of the Future

Lees meer Exposés d'orientation politique

In de visietekst “Court of the Future” staat een pleidooi voor een toegankelijkere, stipter en daardoor rechtvaardigere Justitie. De burger en ondernemer staan centraal

Via een nieuwe website “Just-on-Web” zal de burger of ondernemer zijn digitaal dossier kunnen raadplegen waar hij zich ook bevindt: thuis of via de kiosk op de griffie van de rechtbank. Een procedures opstarten, boetes en gerechtskosten betalen, vonnissen ontvangen of onderzoeks-en strafdossiers raadplegen kan allemaal via “Just-on-Web”.

Justitie moet ook nabijer zijn: fysiek en digitaal. De burger zal daarom in elk gerechtsgebouw kunnen worden geholpen, ongeacht de rechtbank waar zijn dossier aanhangig is. Door Justitie financieel haalbaar te maken, door o.a. procedurekosten enkel nog op het einde aan te rekenen aan de verliezende partij, maken we justitie toegankelijk voor iedereen.