Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister Dermagne over ‘de dalende koopkracht’ in de plenaire vergadering

Klik hier voor het verslag van de Kamer Parlementaire tussenkomsten

Koen Geens (CD&V): Mijnheer de vice- eersteminister, de huidige energieprijzen zorgen ervoor dat de inflatie stijgt naar hoogtes die men in deze tijd niet meer gewoon is. Ik herinner mij een inflatie van 13 %, maar dat was in de jaren '80. U was toen toch al geboren, meen ik?

Op lange termijn krijgen wij angst voor een stijging van de rente. Ik heb de eersteminister geïnterpelleerd, ongeveer 7 maanden geleden, over wat men dan zal doen met de schuld.

Op de korte termijn zijn wij natuurlijk bang omdat wij in de krant lezen dat men naar indexsprongen wil gaan en dat men de inflatie wil proberen te neutraliseren, terwijl de mensen precies nu behoefte hebben aan de handhaving van hun koopkracht, want door de huidige energieprijzen is er toch een lichte paniek uitgebroken. Nogmaals, in het licht van de eeuwigheid is dit relatief, maar het doet pijn, en wij voelen het.

U weet dat mijn collega Nathalie Muylle, die uw voorgangster was op het departement Werk, u in het verleden bij herhaling heeft geïnterpelleerd over de loonnormwet. Die loonnormwet heeft CD&V absoluut willen handhaven om onze concurrentiekracht te behouden. Dat is de hele tijd het standpunt van onze partij geweest. Maar vandaag zijn wij verontrust omdat een coalitiepartner ideeën heeft gelanceerd over de index die op dit ogenblik niet onmiddellijk geruststellend zijn.

Laat ik zeggen dat ik geschrokken ben. Ik zou graag weten of u zoals wij gehecht bent aan de onverkorte handhaving van de loonnormwet en aan het indexmechanisme dat vandaag bestaat en ook aan....?(micro wordt uitgeschakeld)

Pierre-Yves Dermagne, ministre: Mesdames et messieurs les députés, merci pour vos questions, remarques et comparaisons, dont certaines sont surprenantes.

Soyons clairs, ce gouvernement n'est pas resté les bras croisés face aux difficultés du monde du travail et économique. J'assume tout à fait la double casquette avec plaisir, conviction et engagement, monsieur Bombled. Je ne vois pas mon statut comme un statut difficile au regard d'une grande partie de la population qui vit des moments compliqués.

Nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous avons pris, au cœur de la crise, une série de mesures pour soutenir notre économie, notre monde du travail. On le voit aujourd'hui, la reprise économique est plus vigoureuse que ce que nous espérions il y a quelques mois. Mais il y a des conséquences sur l'augmentation d'une série de prix ou sur la disponibilité d'une série de matières premières. Cela nous préoccupe bien entendu et nous ne resterons pas les bras croisés, notamment au regard de l'augmentation des prix de l'énergie.

Je rappellerai ce qui a déjà été fait par ce gouvernement en matière d'énergie pour faire en sorte que la facture d'une grande partie de la population soit préservée au maximum.

Het Gas- en Elektriciteitsfonds wordt geherfinancierd voor een bedrag van 16 miljoen euro. De sociale tarieven voor elektriciteit en gas worden verlengd tot het eerste kwartaal van 2022. 1 miljoen gezinnen krijgen een premie van 80 euro.

N'est-ce rien du tout? Non! Nous avons pris notre part de responsabilité et nous avons agi le plus rapidement possible en prenant des mesures de soutien pour répondre à la hausse du coût de l'énergie. Nous avons aussi envisagé de lutter contre les abus et contre certaines pratiques douteuses de certains fournisseurs d'énergie. Nous sommes intervenus pour réduire le coût du passage d'un contrat variable à un contrat fixe et pour nous assurer que l'acompte payé corresponde au mieux à la facture finale. Telles sont les actes qui ont été posés par ce gouvernement pour venir en aide aux plus fragiles.

M. Geens, je pourrais encore citer le tax shift proposé par l'excellent ministre Vincent Van Peteghem,
qui vise à redonner du pouvoir d'achat aux travailleurs de ce pays.

Ik steun uiteraard het voorstel van minister Van Peteghem.

Monsieur Van Lommel, vous avez dit que je n'étais pas préoccupé par les chiffres de l'inflation. Bien entendu que si! Mais je les regarde avec un maximum de sang-froid et je me base sur les prévisions faites par toute une série d'organismes reconnus, le dernier étant le Bureau fédéral du Plan qui a revu ses prévisions quant à l'inflation ce 7 décembre.

Selon le Bureau fédéral du Plan, l'inflation devrait, enfin, diminuer progressivement à partir de mars 2022, notamment suite à la baisse des prix de l'énergie. Donc, en 2022, l'inflation devrait petit à petit retrouver un niveau normal.

Je caresse cet espoir de tous mes vœux et j'espère que ces prévisions du Bureau fédéral du Plan s'avèreront exactes.

Quoi qu'il en soit, il importe de s'en tenir aux prévisions des organes reconnus et dont la compétence et l'excellence en la matière sont avérées.

Je voudrais, enfin, revenir sur un élément important: le mécanisme d'indexation automatique des salaires qui existe dans notre pays. On doit ce mécanisme à un de mes plus illustres prédécesseurs, le ministre Jozef Wauters.

W anneer de kosten van het levensonderhoud stijgen, stijgen in ons land dankzij de automatische indexering ook de lonen van de werknemers mee. Zo zorgen we ervoor dat de werknemers niet worden geconfronteerd met een daling van hun koopkracht wanneer de prijzen stijgen. Vandaag stijgen de prijzen sterk, vooral door de hoge energieprijzen. De automatische indexering is dus een onmisbaar mechanisme ter bescherming van de werknemers.

Vraiment, je le redis ici, pour être très clair. Vous m'avez interrogé, meneer Vanbesien. Il est clair qu'avec les socialistes dans ce gouvernement – et je me réjouis d'entendre le soutien des verts – il est inenvisageable pour nous d'avoir un saut d'index. Les travailleurs de ce pays paient encore un saut d'index précédent.

Clairement, un saut d'index, ce sera sans nous. Je vous remercie.

Koen Geens (CD&V): Mijnheer de vicepremier, bedankt voor uw geruststellend antwoord. Ik zou u verder willen geruststellen, in die zin dat de lonen ook in Duitsland stijgen en dat in Nederland het minimumloon verhoogd zal worden. Verder menen de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank dat we voor 2022 op 2,2 % inflatie zullen uitkomen, wat een stuk lager is.

Mijn partij is zoals gezegd heel erg gehecht aan de loonnormwet. Wij willen voorkomen dat er in Europa op het stuk van de loonconcurrentie een race to the bottom ontstaat. Dat kan immers niet de bedoeling zijn. Wij vinden dat het minimumloon Europees zou moeten worden vastgelegd.

Ten slotte had ik al gemerkt dat verschillende begenadigde vicepremiers bij het begin van de tweede oliecrisis geboren zijn. Ik heb het niet alleen over u, maar ook over minister Van Peteghem. U bent ongeveer even oud en u bent elkaars ideeën toegedaan. Ik heb u over de taxshift horen spreken. Ik meende u ook te horen zeggen dat u voor het omgekeerde cliquetsysteem bent, maar ik weet niet zeker of ik dat goed gehoord heb (...)

Het incident is gesloten.