Oprichting directie Beveiliging binnen de federale politie

Etablissements pénitentiaires

Overeenkomstig het regeerakkoord beoogt de oprichting van deze nieuwe directie het maximaal vrijmaken van politiecapaciteit, zowel op lokaal
als op federaal vlak, en het herinvesteren van de vrijgekomen middelen in de eigenlijke politietaken, waarvoor een algemene politiebevoegdheid
vereist is.

Op lokaal vlak wordt aldus gestreefd naar een grotere 24/7-beschikbaarheid van snelle politiehulp en naar een versterkt nabijheidskarakter. De federale politie zal op haar beurt de geïntegreerde politiesamenwerking intensiveren en haar slagkracht verhogen in de prioritaire veiligheidsdomeinen. Concreet gezien moet deze directie Beveiliging gelijkaardige opdrachten, die door verschillende korpsen en diensten worden uitgevoerd, samenbrengen binnen één nieuwe structuur.

De nieuwe directie DAB, bestaande uit 1600 VTE, zal instaan voor de beveiliging van:

  • de koninklijke paleizen
  • de infrastructuur van de SHAPE en de NAVO
  • de internationale en Europese instellingen
  • de nationale en de internationale overheidsgebouwen
  • de kritieke infrastructuren
  • de nucleaire sites
  • de hoven en rechtbanken (inclusief bewaking en vervoer van gedetineerden)
  • de infrastructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal

Ze zal ook instaan voor de punctuele beveiliging van politionele operaties en, in subsidiaire orde, de escortes.